Aakkojärvi (35.751.1.010)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Aakkojärvi on keskikokoinen järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Aakkojärvi
Järvinumero: 35.751.1.010
Vesistöalue: Laasojärven alue (35.751)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 43,23 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 5,18 km
Korkeustaso:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Aakkojärvi kuuluu Längelmäveden Koljonselkään purkautuvaan Leppähampaanjoen vesistöön. Aakkojärvi on tämän vesistön alajuoksun neljänneksi alin järviallas. Järven valuma-alue on laaja ja sekä lähi- että kaukovaluma-alueella on runsaasti peltoja. Veden viipymä on allastilavuuden ja keskivirtaaman perusteella laskettuna vain muutamia vuorokausia, mikä johtaa siihen, että järven tila vaihtelee täysin valumavesien mukaan.

(c) Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Veden laadusta on tutkimustuloksia vuosilta 1978, 1995 ja 2010.

Aakkojärven vesi on peruslaadultaan lievästi ruskeaa ja melko vähähumuksista. Runsaiden valumien aikaan vesi samenee ja myös veden ruskea sävy voimistuu. Vesistön pH oli lievästi happaman puolella puskurikyvyn ollessa tyydyttävä.

Ravinnetasoltaan Aakkojärvi on lievästi rehevä, eikä rehevyystasossa ole tulosten valossa nähtävissä selvää muutossuuntaa. Aakkojärven happitaloutta helpottaa veden nopea vaihtuvuus. Alkutalvella 1995 happitilanne oli melko hyvä. Muut näytteenotot eivät ajoittuneet kerroteisuuskausien lopulle.

Aakkojärvi soveltuu virkistyskäyttöön melko hyvin. Järven rantavyöhyke on voimakkaasti ruohottunut, mikä asettaa kuitenkin omat rajoituksensa järven virkistyskäytölle.

(c) Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys, 2015

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla