Järvi-meriwikissä HUOLTOKATKO

Järvi-meriwikin julkaisujärjestelmä (mediawiki) päivitetään ja samalla palvelu siirretään uudelle palvelimelle. Huoltokatkon aikana sisältöjen selaaminen onnistuu normaalisti, mutta muokkauksia ei voi tehdä. Huoltokatko kestää maanantai-illasta arviolta keskiviikkoon 10.3.2021 asti.

Terveisin, Järvi-meriwikin ylläpito.

Ahmasvesi (82.064.1.002)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
4 976 820 m³
0,00498 km³
4 976 820 000 l

Ahmasvesi on melko iso järvi Saaristomeren rannikkoalue, Ahvenanmaa (82) -päävesistössä. Se sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Ahmasvesi
Järvinumero: 82.064.1.002
Vesistöalue: Raumanojan valuma-alue (82.064)
Päävesistö: Saaristomeren rannikkoalue, Ahvenanmaa (82)

Perustiedot

Pinta-ala: 264,47 ha
Syvyys: 6,59 m
Keskisyvyys: 1,88 m
Tilavuus: 4 976 820 m³0,00498 km³
4 976 820 000 l

Rantaviiva: 15,95 km
Korkeustaso: 0,2 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Uusikaupunki, Vehmaa (kunta)
Maakunta: Varsinais-Suomen maakunta
ELY-keskus: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

8 syyskuu 2013
1,8 m (Näkösyvyys)
Omat vedet paremmiksi -kampanjan havaintopaikka

24 elokuu 2013
1,8 m (Näkösyvyys)
Omat vedet paremmiksi -kampanjan havaintopaikka

3 elokuu 2013
1,8 m (Näkösyvyys)
Omat vedet paremmiksi -kampanjan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Täplärapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nykytila ja suojelu

Ahmasvesi on pintavesityypiltään matala vähähumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on hyvä. Ahmasveden vedenlaatua seurataan nykyisin kuuden vuoden välein järven pohjoisosan havaintopaikasta. Kokonaisfosforipitoisuudet nousivat hieman 1970-luvun jälkeen, mutta arvot ovat alkaneet taas laskea. Kokonaistyppipitoisuus on pysynyt kesällä melko tasaisena, mutta talvella pitoisuus vaihtelee ja on yleensä moninkertainen kesäpitoisuuksiin verrattuna. Nykyinen kokonaisfosforitaso vastaa hyvää ja typpitaso tyydyttävää luokkaa. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut, mutta sen nykytaso vastaa erinomaista luokkaa.

Ahmasveden happipitoisuus on ollut pintavedessä yleensä hyvä, mutta myös levätuotantoon liittyvää ylikyllästystä on esiintynyt pintavedessä. Talvisin etenkin alusvedessä esiintyy hapen vajausta, ja happi on kulunut pohjan lähellä hyvin vähiin tai loppuun joinakin talvina seurantapaikalla.

Etenkin kesäkauden näkösyvyys on pienentynyt huomattavasti 1970-luvun lopulta lähtien, ja pienimmät kesäarvot on mitattu 2010-luvulla. Veden sameus on vastaavasti kasvanut pitkällä aikavälillä. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut edelleen 2010-luvulla kesäisin korkeahko (7,5-7,8), mutta aiemmin on mitattu selvästi suurempiakin pH-arvoja. Murtoveden pääsy Ahmasveteen vaikuttaa veden suolapitoisuuksiin.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.8.2013

Päivitetty 18.9.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 23.6.2015

Päivitetty 26.9.2018

Järvellä toimii järven hoitoyhdistys; Ahmasveden hoitoyhdistys ry.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järveltä on saatu mm. karppi verkosta.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Ahmasvesi ja sen ranta-alueet ovat olleet jo vuosikymmenien ajan suosittu kesänvietto järvi kesämökkeineen. Alkuperin rannat ovat olleet isojen maatalojen omistuksessa ja toki osa on edelleenkin. Järven rannoille on teitä usealta eri suunnalta.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla