Ahmo (04.651.1.003)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Ahmo on melko pieni järvi Vuoksi (04) -päävesistössä. Se sijaitsee Pohjois-Savon maakunnassa ja kuuluu Pohjois-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Ahmo
Järvinumero: 04.651.1.003
Vesistöalue: Siilinjoen - Sulkavanjärven alue (04.651)
Päävesistö: Vuoksi (04)

Perustiedot

Pinta-ala: 5,68 ha
Syvyys: 17 m
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 1,42 km
Korkeustaso:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

5 elokuu 2020 11:24:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

28 heinäkuu 2020 12:22:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

21 heinäkuu 2020 13:30:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Karppi ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

VESIANALYYSI 01.09.2014

Happipitoisuus: Päällysvedessä normaalisti puhtaana säilyneessä järvessä happipitoisuus 80–130%, tulos 93,4 % Ahmonlammen pintavedessä.

pH: pH-arvo kuvaa veden happamuutta normaalisti 6-7. Arvo oli normaali suomen järville 6,68.

Sähkönjohtavuus: Sähkönjohtavuus kuvaa vedessä liuenneena olevien suolojen määrää. Veden sähkönjohtavuutta käytetään veden yleislaatua kuvaavana mittarina, sillä normaalissa makeassa vedessä on suoloja varsin vähän. Jos makea pintavesi tai pohjavesi on hyvin suolapitoista, voidaan päätellä sen olevan todennäköisesti muutenkin saastunutta. Sähkönjohtavuuden (16,2 C) tulos 45 µS/cm, joka on muunnettuna 4,5 mS/m. Luonnonvesissä normaalisti arvo on alle 10 mS/m.

Ammonium: Hyvin korkeat tulokset yli 1000 µg/l viittaavat esim. lannoitteiden huuhtoutumiseen valumavesiin. Normaalisti arvo 50-500µg/l. Ammonium tulos oli alle 20–1300 µg/l.

Nitraattitesti: Hyvin korkeat tulokset yli 1000 µg/l viittaavat esim. lannoitteiden huuhtoutumiseen valumavesiin. Normaalisti arvo 50-500µg/l. Vesinäytteessä nitraatti oli alle 0,5-15,00 mg/l, joka on alle 500–15 000 µg/l.

Fosfaatti: Fosfaatti on vesien tuotannon ja rehevöitymisen kannalta tärkeä ravinne. Karussa vesistössä pitoisuus alle 10 µg/l, ylirehevissä yli 100 µg/l. Tulos alle 10–2500 µg/l.

Nitriittitesti: Runsas nitriitin esiintyminen viittaa jätevesipäästöihin tai myrkkyvaikutuksiin. Luonnonvesissä pitoisuus 1-5 µg/l. Tulos 18 µg/l.