Ala-Kitka (73.024.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
178 620 000 m³
0,179 km³
178 620 000 000 l

Ala-Kitka on iso järvi Koutajoki (73) -päävesistössä. Se sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa ja kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Ala-Kitka
Järvinumero: 73.024.1.001
Vesistöalue: Ala-Kitkan alue (73.024)
Päävesistö: Koutajoki (73)

Perustiedot

Pinta-ala: 4 849,97 ha
Syvyys: 20,8 m
Keskisyvyys: 3,64 m
Tilavuus: 178 620 000 m³0,179 km³
178 620 000 000 l

Rantaviiva: 224,12 km
Korkeustaso: 240,4 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

22 heinäkuu 2019 16:57:00
Runsaasti levää
Havaintopaikka 2

22 heinäkuu 2019 12:45:00
Runsaasti levää
Havaintopaikka 3

22 heinäkuu 2019 12:26:00
Runsaasti levää
Virranlahti

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Harjus ja Muikku

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Ala-Kitka vesistönä

Ala-Kitka sijaitsee Koutajoen vesistössä, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Sen pinta-ala on 48,5 km² ja se on Suomen 82. suurin järvi. Se muodostaa Yli-Kitkan kanssa lähes samassa tasossa olevan altaikon (286 km²), joka tasapintaisten suurjärvien tilastossa on sijalla 14.

Valuma-alue on järvi mukaan lukien 1642 km² ja järvisyys 22,4 %. Suurimman osan tulovirtaamasta muodostavat Raappanansalmen kautta Yli-Kitkasta purkautuvat vedet. Korkeuseroa järvien välillä on keskimäärin vain kolme senttiä.

Ala-Kitkan vedenkorkeuksia on SYKEn rekisterissä vuodesta 1928 lähtien. Keskivesi jaksolla 1928–2010 oli N60+240,31 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu vain 55 cm. Koko jakson ylin vedenkorkeus on ollut N60+ 240,98 m (kesäkuussa 1998) ja alin N60+ 239,73 m (maaliskuussa 1942), joten äärivaihtelu on ollut 125 cm.

Ala-Kitka laskee Ilveskosken kautta noin puoli metriä alempana olevaan altaikkoon, jonka muodostavat Keltinki, Räväjärvi ja Kurtinjärvi. Sen itäpäästä alkaa Kitkajoki, jossa on ollut virtaama-asema Käylässä (valuma-alue 1706 km²) vuodesta 1971 alkaen. Keskivirtaama on ollut 20 m3/s, keskiylivirtaama 32 m3/s ja keskialivirtaama 11 m3/s. Virtaaman vuotuinen vaihtelu on korkean järvisyyden takia siis melko pieni. Äärivirtaamat ovat olleet 44 m3/s (kesäkuussa 1989) ja 7,6 m3/s (maaliskuussa 1991).

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Viime jääkauden jälkeen Kitkan vesistö laski länteen Livojärven kautta nykyisen Iijoen vesistöön. Kitkajärvien vedenpintaa laskettiin vuosina 1840–1842 ja 1866–1872 yhteensä noin kaksi metriä, jotta rannoille saatiin karjan rehua tuottavia luonnonniittyjä.

Kitkajärviä yritettiin myös kääntää laskemaan Iijoen vesistöön 1861, mutta tästä luovuttiin. Tämä hanke nousi uudestaan esille Kuusamon vesien rakennussuunnitelmien yhteydessä 1940-luvulla.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla