Ala-Luosta (04.681.1.001)

Jump to: navigation, search
40 106 100 m³
0.0401 km³
40 106 100 000 l

Ala-Luosta is a large lake in the Vuoksi (04) main catchment area. It is located in the region: Pohjois-Savon maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pohjois-Savon ELY Centre.

The lake

Name: Ala-Luosta
Lake code: 04.681.1.001
Catchment area: Ala-Luostan alue (04.681)
Main catchment area: Vuoksi (04)

Basic information

Surface area: 950.96 ha
Depth: 23 m
Mean depth: 4.26 m
Volume: 40 106 100 m³0.0401 km³
40 106 100 000 l

Shoreline: 33.3 km
Elevation: 105 m

Administrative divisions

Municipality: Rautavaara
Region: Pohjois-Savon maakunta
ELY centre: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki and Jokirapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

63° 15' 43.2", 28° 32' 49.2"

Järven erityispiirteet

Ala-Luosta sijaitsee Pohjois-Savossa Rautavaaran kunnassa, Vuoksen vesistön Nilsiän reitillä. Järven ala on 9,5 km², keskisyvyys 4,3 m ja suurin syvyys 23 m.

Järven pituus on yli 8 km; liki puolet tästä muodostaa kaakkoon työntyvä kapea Juurikkalahti, jonka perukan nimenä on Pohjalampi.

Järven lounaisosassa on saaria, joista suurimmat ovat Meltunsaari (10 ha) ja Lamposaari (7 ha).

Valuma-alueen ala on järvi mukaan lukien 577 km², josta vettä 5,1 %. Valtaosan valuma-alueesta muodostaa Ylä-Luostasta virtaava Luostanjoki, 476 km².

Alaluostanjärven vedenkorkeuksia on SYKEn rekisterissä vuosilta 1916-1992. Keskivedenkorkeus on ollut N60+105,02 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu 151 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut N60+107,32 m (kesäkuussa 1924) ja alin NN+104,17 m (maaliskuussa 1942), joten äärivaihtelu on ollut 315 cm.

Järven menovirtaamia on SYKEn rekisterissä jaksolta 1917-1991. Keskivirtaama on ollut 7,3 m3/s, keskiylivirtaama 38 m3/s ja keskialivirtaama 1,7 m3/s. Suurin virtaama on ollut 74 m3/s (toukokuussa 1924) ja pienin 0,2 m3/s (toukokuussa 1942).

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla