Ala-Suolijärvi - Oivanjärvi (65.392.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
239 720 000 m³
0,24 km³
239 720 000 000 l

Ala-Suolijärvi, Oivanjärvi on iso järvi Kemijoki (65) -päävesistössä. Se sijaitsee Lapin maakunnassa ja kuuluu Lapin ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Ala-Suolijärvi, Oivanjärvi
Järvinumero: 65.392.1.001
Vesistöalue: Ala-Suolijärven alue (65.392)
Päävesistö: Kemijoki (65)

Perustiedot

Pinta-ala: 5 588,5 ha
Syvyys: 7 m
Keskisyvyys: 4,29 m
Tilavuus: 239 720 000 m³0,24 km³
239 720 000 000 l

Rantaviiva: 336,32 km
Korkeustaso: 242,5 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Posio
Maakunta: Lapin maakunta
ELY-keskus: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue: Kemijoen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Muikku ja Siika

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Ala-Suolijärvi - Oivanjärvi vesistönä

Ala-Suolijärvi - Oivanjärvi sijaitsee Posiolla, Kemijoen vesistön kaakkoisosassa Lapin maakunnassa. Sen pinta-ala on 55,9 km², josta Oivanjärven osuus on 2,0 km². Suomen järvien pinta-alatilastossa tämä altaikko on sijalla 71. Kemijoen vesistön järvistä sitä suurempia ovat vain Kemijärvi sekä Lokan ja Porttipahdan tekojärvet.

Valuma-alue on järvi mukaan lukien 1283 km² ja järvisyys 14,6 %. Järven suurin syvyys on vain 7 m ja keskisyvyys 4,3 m. Suurimmat saaret ovat Porosaari (95 ha) ja Seimisaari (83 ha).

Suolijärviä säännöstellään Jumiskon voimalaitoksella, joka valmistui vuonna 1954. Laitoksen putouskorkeus on Suomen suurin, 93–96 metriä. Vesi johdetaan Ala-Suolijärvestä pitkän kanava-, järvi- ja tunnelijakson kautta, keinotekoista uomaa on yhteensä 18 km.

Säännöstelyalueen muut järvet ovat Ylä-Suolijärvi 32,2 km²), Irni-Vierusjärvi (4,0 km²), Niemijärvi (3,4 km²), Nolimojärvi (1,8 km²) ja Isojärvi (4,8 km²). Viimeksi mainittu sijaitsee Sallan puolella ja siitä vedet pumpataan ensin Ala-Suolijärveen.

Ala-Suolijärven säännöstelyrajat ovat NN+240,00 m ja NN+243,00 m, Ylä-Suolijärven NN+242,60 m ja NN+245,00 m. Vedenkorkeushavaintoja on SYKEn rekisterissä Luksuan padolta vuodesta 1973 alkaen, ne edustavat Ylä-Suolijärveä. Keskivedenkorkeus on ollut NN+ 244,19 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu 194 cm. Äärivaihtelu on ollut 235 cm.

Ala-Suolijärven vedenpinnan luontainen vuodenaikaisvaihtelu ennen säännöstelyä (havaintoja vuosilta 1948-1951) oli noin 70 cm. Jaksolla 1960-1973 Ala-Suolijärven vedenkorkeus vaihteli keskimäärin 264 cm, sen jälkeen SYKEn rekisterissä ei ole havaintoja.

Keskimääräinen menovirtaama on 14 m3/s.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla