Alvojärvi (14.163.1.012)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
<Jw-Järvi-ingressi-txt-uusi>

<Jw-Järvi>

<Jw-Nimi>: Alvojärvi
<Jw-Järvinumero>: 14.163.1.012
<Jw-Vesistöalue>: Iso-Kukkasen - Kärkjärven alue (14.163)
<Jw-Päävesistö>: Kymijoki (14)

<Jw-Perustiedot>

<Jw-Pinta-ala>: 23,35 ha
<Jw-Syvyys>:
<Jw-Keskisyvyys>:
<Jw-Tilavuus>:
<Jw-Rantaviiva>: 3,52 km
<Jw-Korkeustaso>:

<Jw-Hallinnolliset alueet>

<Jw-Kunta>: Lahti
<Jw-Maakunta>: Päijät-Hämeen maakunta
<Jw-ELY-keskus>: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
<Jw-Vesienhoitoalue>: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

<Jw-Tiedot tietojärjestelmästä-txt>

<Jw-Keskustelut>
<Jw-Uusimmat havainnot>

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

<Jw-Vesistöennusteet>

<Jw-Vesistöennusteet-default>

<Jw-Kalat>

<Jw-Kala-atlas>:
Muikku, Suutari ja Täplärapu

<Jw-Tarkemmat tiedot>: Pm kala1 21x21.png

<Jw-Käyttäjien havainnot>:
<Jw-Ei kalahavaintoja-txt>

Pm leg 17x21.png <Jw-Käyttäjä>
Pm leg kokenut 17x21.png <Jw-Kokenut käyttäjä>
Pm leg asiantuntija 17x21.png <Jw-Asiantuntija>
Pm leg viranomainen 17x21.png <Jw-Viranomainen>

Pm tapahtuma 17x21.png <Jw-Tapahtuma>
Pm havaintopaikka 17x21.png <Jw-Havaintopaikka>
Pm valokuva 17x21.png <Jw-Valokuva>
Pm kohde 17x21.png <Jw-Muu kohde>

<Jw-Voit lisätä kun-txt>

Järven erityispiirteet

Alvojärvi sijaitsee Nastolan kunnassa Päijät-Hämeessä noin 3,5km luoteeseen Nastolan taajamasta. Järvellä on pinta-alaa 0,25km² ja sen valuma-alue on kooltaan 66,5km². Syvyyttä järvellä on enimmillään 6m. Alvojärveen laskee Härhönjoki Kärkjärvestä. Alvojärvi laskee puolestaan Kukkasjoen kautta Villähteen Kukkaseen.

Nykytila ja suojelu

Alvojärvi arvioitiin vuonna 2005 tehdyssä tutkimuksessa lievästi reheväksi vesistöksi. Järven tila on heikentynyt vuosien varrella, joka on näkynyt lähinnä alusveden happikatoina. Käyttökelpoisuudeltaan järvi on arvioitu kuitenkin hyväksi.

Alvojärvessä ei ole esiintynyt suuria kokonaisfosforipitoisuuden vaihteluja lukuunottamatta vuotta -91, jolloin pitoisuus oli lähes 70µg/l (vrt. normaali vaihtelu 20-35µg/l). Kokonaistypenpitoisuudessa sen sijaan on esiintynyt vuosien varrella enemmän vaihtelua. Suurimmat pitoisuudet ovat olleet vuosina -81, -82, -91 ja -04, jolloin se oli lähellä 1000 µg/l. Alimmat pitoisuudenarvot ovat liikkuneet 400µg/l tuntumissa. Kokonaistyppipitoisuuden perusteella Alvojärvi on lievästi rehevä.

Happitilanne sen sijaan on ollut jo vuosia huono. Alusvedessä hapen kyllästysaste on ollut 80-luvun puolesta välistä lähtien alle 20%. Päällysveden happitilanne on puolestaan ollut hyvä lukuunottamatta vuotta 2004, jolloin kyllästysaste putosi alle 10%:iin. Vesien laatuluokituksen perusteella järven veden laatu on välttävän ja huonon välillä.

Näkösyvyydessä ei ole tapahtunut suurempia muutoksia. Heikoin tulos on ollut vuonna 2004, jolloin näkösyvyys oli noin 1,2m. Paras tulos (n. 2,5m) oli puolestaan vuonna -91.

Vuonna 1999 tehdyn kuormitusselvityksen mukaan suurin osa Kukkasjärviin kohdistuvasta kuormituksesta tulee yläjuoksun järvistä, kuten Alvojärvestä.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Alvojärveen on istutettu ainakin täplärapua vuonna 1994.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Nastolan pinta-alaltaan hehtaaria laajemmat järvet

Ahvenlampi Alanen | Alvojärvi | Arrajärvi | Evattu | Hessu | Hirvilammi | Iso Mustalammi | Iso-Kalaton | Iso-Kukkanen | Isolammi | Kaarlammi | Kakarlammi | Kalkkunen | Kalliojärvi | Kangaslammi | Kilpanen | Kuorelampi | Kymijärvi | Känkjärvi | Lapakisto | Luhtlammi | Löyttylammi | Nahila | Nassari | Oksjärvi | Pitkäjärvi | Pömpänlammi | Ruuhijärvi | Salamajärvi | Sammalisto | Silmälammi | Sorvanen | Sylvöjärvi | Särkijärvi | Tekolammi | Tervalammi | Turranlampi | Ukonlammi | Valkeajärvi | Ventus | Vähä Mustalammi | Vähä-Kalaton