Arktinen kampamaneetti

Jump to: navigation, search
Tämä sivu on osa Itämeri-sanakirjaa.

Arktisilla merialueilla yleinen kampamaneettilaji

Arktinen kampamaneetti (Mertensia ovum) ja muut Mertensia-suvun kampamaneetit ovat hyvin yleisiä arktisilla valtamerillä, jossa ne muodostavat pysyvän osan ulapan planktonyhteisöä. Ajoittain Mertensia ovum -kampamaneettilaji voi muodostaa yli 70 prosenttia ulapan hyytelöplanktonyhteisöstä.

Laji kasvaa kotivesillään 6-8 cm kokoiseksi, mutta suurin osa yhteisöstä koostuu 1-2 cm yksilöistä. Elinkierron pituus vaihtelee alueittain 1 ja 3 vuoden välillä. Yleensä lisääntymishuippu saavutetaan kesällä, tosin joillain alueilla on havaittu myös jatkuvaa lisääntymistä.

Mertensian yksilömäärä vaihtelee ajallisesti sekä alueittain 25 ja 900 yksilöä m-2 välillä. Ne syövät pienenä mikroplanktonia ja aikuisena lähinnä mesoeläinplanktonia, jonkun verran myös kalanpoikasia sekä -mätiä. Eläinplanktonravinnosta suurin osa koostuu hankajalkaisäyriäisistä.

Arktinen kampamaneetti Itämeressä

Mertensia-kampamaneetti havaittiin ensimmäistä kertaa Itämereltä syksyn 2008 näytteissä. Laji tunnistettiin geneettisten analyysien perusteella. Laji muodosti koko pohjoisen Itämeren kampamaneettiyhteisön syksyllä 2008.

Lähimmät suvun yksilöt esiintyvät Islannin ja Huippuvuorten vesillä eikä lajia ole aiemmin määritetty murtoveden havainnoista. Mertensia esiintyi syksyllä runsaana Suomenlahdella, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä. Suurimmat tiheydet (4500 yksilöä m-2) havaittiin Ahvenanmaan eteläpuolella. Pohjoisella Itämerellä suurimmat havaitut lajin yksilöt olivat syyskuussa 6,5 mm. Suurin osa yhteisöstä koostui kuitenkin 0,5-1 mm yksilöistä.

Aiheesta muualla