Asteljoen valuma-alue (24.05)

Jump to: navigation, search
Asteljoen valuma-alue on 2. jakovaiheen vesistöalue Kiskonjoki - Perniönjoki (24) -päävesistössä.