Dragsfjärden (92.113.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
23 613 200 m³
0,0236 km³
23 613 200 000 l

Dragsfjärden är en ganska stor insjö i Eteläinen saaristomeri (92) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Egentliga Finlands landskap. Den hör till ELY-centralen i Egentliga Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Dragsfjärden
Sjönummer: 92.113.1.001
Avrinningsområde: Hangonselän saaristoalue (92.113)
Huvudavrinningsområde: Eteläinen saaristomeri (92)

Basuppgifter

Yta: 354,31 ha
Djup: 15,37 m
Medeldjup: 6,66 m
Volym: 23 613 200 m³0,0236 km³
23 613 200 000 l

Strandlinje: 25,12 km
Höjd över havet: 0,8 m

Administrativa områden

Kommun: Kemiönsaari
Landskap: Varsinais-Suomen maakunta
ELY-central: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde:

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

22 syyskuu 2020 11:36:00
Rikligt med alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

15 syyskuu 2020 10:54:00
Lite alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

8 syyskuu 2020 11:08:00
Lite alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Kuore, Säyne (kala) och Vimpa

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

60° 3' 37.8", 22° 28' 36.84"

Järven erityispiirteet

Nykytila

Dragsfjärden kuuluu pintavesityypiltään pieniin ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin, ja sen ekologinen tila on tyydyttävä. Järven vedenlaatua seurataan kolmen vuoden välein heinä- ja elokuussa. Järven kokonaisfosforipitoisuus on noussut hieman pitkällä aikavälillä, mutta viime mittaukissa arvot ovat olleet taas pienempiä. Kokonaistyppipitoisuus on pysynyt melko tasaisena 1970-luvulta asti. 2010-luvun kokonaisfosforitaso on vastannut tyydyttävää fysikaalis-kemiallista luokkaa ja typpitaso on ollut hyvän ja tyydyttävän rajoilla. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut, mutta on edustanut viime mittauksissa keskimäärin hyvää luokkaa.

Pintaveden happipitoisuus on pysynyt melko hyvänä eri vuodenaikoina, mutta myös runsaaseen levätuotantoon viittaavaa ylikyllästystä on esiintynyt. Syvänteen alusvedessä on havaittu voimakasta happivajausta sekä kesällä että talvella, ja happi on välillä loppunut pohjasta havaintopaikalla. Etenkin talvitilanne on parantunut 1990-luvun puolivälin jälkeen, mutta kesäisin syvänteen happitilanne on pohjan lähellä huono.

Dragsfjärdenin vesi on keskimäärin vain lievästi sameaa ja humuspitoisuus melko vähäistä. Näkösyvyys on kuitenkin vaihdellut suuresti. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut kesäisin melko korkea (7,3-7,9) 2010-luvun mittauksissa. Talviarvoista on niukasti mittauksia.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.8.2013

Päivitetty 10.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 26.9.2018

Suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Wikipedia Dragsfjärden https://fi.wikipedia.org/wiki/Dragsfj%C3%A4rden