Dragsfjärdin ja Västanfjärdin välisaaristo

Hoppa till: navigering, sök15 724,891 haDragsfjärdin ja Västanfjärdin välisaaristo on laaja merialue Saaristomerellä.
Merialue

Namn: Dragsfjärdin ja Västanfjärdin välisaaristo
Tunnus: 3_Lv_013
Yta: 15 724,891 ha
Avrinningsområde: Hangonselän saaristoalue (92.113)
Huvudavrinningsområde: Eteläinen saaristomeri (92)

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

59° 58' 6.5345", 22° 33' 37.9688"

Alueen erityispiirteet

Merialueen tila

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja käyttömuodot

Aiheesta muualla