Ekojärvi (35.787.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Ekojärvi on keskikokoinen järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Kanta-Hämeen maakunnassa ja kuuluu Hämeen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Ekojärvi
Järvinumero: 35.787.1.001
Vesistöalue: Ekojärven valuma-alue (35.787)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 72,58 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 7,09 km
Korkeustaso: 87,3 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Karppi, Muikku, Suutari ja Täplärapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Ekojärvi sijaitsee Hämeenlinnassa noin 10km Tuuloksen taajamasta koilliseen. Järvellä on pinta-alaa 72,6ha ja syvyyttä noin 7m. Ekojärvi laskee Kuohijärveen Kanavanlahdesta alkavan uoman kautta.

Nykytila ja suojelu

Järvellä on otettu vesinäytteitä neljä kertaa vuosina 1985, 1991, 2000 ja 2007. Näytteenottajina ovat toimineet Uudenmaan ja Pirkanmaan ELY-keskukset sekä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys.

Huomattavia muutoksia järven tilassa ei ole tapahtunut mittauksien aikana. Hapen kyllästysaste on pysynyt päällysvedessä hyvällä tasolla vaihtelun ollessa 80-91% välillä. Alusvedessä happea on myös ollut hyvin ja suurin poikkeama tapahtui vuonna 1991, kun happea oli mittausaikana vähiten (15%). Eniten happea oli alusvedessä vuonna 2007, jolloin kyllästysaste oli 64%.

Kokonaistyppipitoisuus päällysvedessä on ollut keskimäärin 670µg/l. Fosforia on alusvedessä ollut keskimäärin 20µg/l ja tuloksista on nähtävissä hienoinen laskusuhdanne viimeisimpään mittausajankohtaan tullessa. Näkösyvyys on ollut keskimäärin 1m.

Mittauksia on ollut sen verran vähän, ettei tarkkaa arviota järven tilan kehityksestä voida tehdä. Viimeisimmän mittauksen mukaan järvi voitaisiin luokitella hyvän kuntoiseksi (kokonaisfosforipitoisuus <30µg/l) pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Evojoen ja Ekojärven kuormitusselvitys, Tatu Saari, Hämeen ammattikorkeakoulu 2009