Elijärvi (31.003.1.005)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
7 023 570 m³
0,00702 km³
7 023 570 000 l

Elijärvi on melko iso järvi Laajoki (31) -päävesistössä. Se sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Elijärvi
Järvinumero: 31.003.1.005
Vesistöalue: Laajoen yläosan alue (31.003)
Päävesistö: Laajoki (31)

Perustiedot

Pinta-ala: 495,34 ha
Syvyys: 2,37 m
Keskisyvyys: 1,42 m
Tilavuus: 7 023 570 m³0,00702 km³
7 023 570 000 l

Rantaviiva: 20,44 km
Korkeustaso: 54,3 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu ja Suutari

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nykytila ja suojelu

Elijärvi on pintavesityypiltään matala humusjärvi, jonka ekologinen tila on vuoden 2013 luokittelun mukaan hyvä. Ravinnepitoisuudet ovat pysyneet melko tasaisina pitkällä aikavälillä, tosin kesäisin kokonaisfosforipitoisuus on ollut suurempi kuin talvella ja noussut hieman 1970-luvun tasosta. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut voimakkaasti, ja hyvin suuriakin pitoisuuksia on mitattu. Järven kasviplanktoniin kuuluva limalevä voi selittää ajoittain suuret klorofyllipitoisuudet humusjärvessä, mikäli limalevä on erityisen runsas joinakin kesinä.

Veden happipitoisuus on kesällä ja usein talvellakin hyvä pintavedessä, mutta alusvedessä on esiintynyt voimakasta hapen vajausta talvisin.

Järven humuspitoisuus on vaihdellut melko suuresti, mutta näyttää kasvaneen pitkällä aikavälillä. Etenkin kesäinen sameus on lisääntynyt huomattavasti, mutta näkösyvyys on pysynyt 1-2m välissä, eikä selkeää muutossuuntaa ole havaittavissa. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut talvisin selkeästi pienempi kuin kesäisin, mutta pH-arvojen vaihtelu on ollut pääsääntöisesti tasaista, eikä muutossuuntaa ole osoitettavissa. Liuenneiden suolojen määrää kuvaava sähkönjohtavuus laski 1970-luvulta 1980-luvulle, ja on pysynyt tasaisena sen jälkeen.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.8.2013

Päivitetty 12.7.2015

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 23.6.2015

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla