Hältingträsk (81V047.1.006)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Hältingträsk on melko pieni järvi Suomenlahden rannikkoalue (81) -päävesistössä. Se sijaitsee Uudenmaan maakunnassa ja kuuluu Uudenmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Hältingträsk
Järvinumero: 81V047.1.006
Vesistöalue: Välialue (81V047)
Päävesistö: Suomenlahden rannikkoalue (81)

Perustiedot

Pinta-ala: 1,05 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 0,41 km
Korkeustaso:

Hallinnolliset alueet

Kunta: Helsinki
Maakunta: Uudenmaan maakunta
ELY-keskus: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

12 maaliskuu 2013
0,7 m (Näkösyvyys)
Hältingträsk

6 helmikuu 2013
0,8 m (Näkösyvyys)
Hältingträsk

7 maaliskuu 2012
0,5 m (Näkösyvyys)
Hältingträsk

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Hältingträsk (1 ha) sijaitsee Fallbäckenin puron valuma-alueella. Lampi muistuttaa tyypiltään Storträskiä ja Gumböle träskiä: humuspitoisuus lammessa on korkea ja vesi on hapanta: pH on alle 5. Lampi on voimakkaasti happamoitunut (puskurikyky hyvin pieni). Humusta vedessä on paljon. Humuksen määrästä huolimatta liuenneen aineen pitoisuus Hältingträskillä on matala, kuten myös kiintoaineen pitoisuus. Hältingträskiin ympäröiviltä soistuneilta alueilta laskevia uomia on muokattu, samoin itse lammen pintaa on laskettu. Tämä näkyy turvelaiteen erikoisena sortumisena ja portaisuutena lammen rannoilla. Myös kaivettu lasku-uoma on näkyvissä kartalla ja maastossa. Lammen ympäri kulkee polku, ja se on suosittua virkistysaluetta esimerkiksi koiranulkoiluttajien joukossa.

Nykytila ja suojelu

Hältingträsk on Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen tutkimuskohteena vuonna 2013. Lammelta haetaan näytteitä ympäri vuoden muutaman viikon välein. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lammen nykytila ennen valuma-alueella tapahtuvaa rakentamista.

Vuosien 2010-2012 tulosten perusteella lampi voidaan luokitella ravinnepitoisuuden ja levien määrän perusteella laadultaan erinomaiseksi.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Hältingträsk sisältyi Anna-Maria Kujalan (Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen) pro gradu -työhön yhtenä havaintopaikkana. [1]