Herajärvi (04.412.1.003)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
74 828 000 m³
0,0748 km³
74 828 000 000 l

Herajärvi on iso järvi Vuoksi (04) -päävesistössä. Se sijaitsee Pohjois-Karjalan maakunnassa ja kuuluu Pohjois-Karjalan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Herajärvi
Järvinumero: 04.412.1.003
Vesistöalue: Herajoen valuma-alue (04.412)
Päävesistö: Vuoksi (04)

Perustiedot

Pinta-ala: 882,69 ha
Syvyys: 36,1 m
Keskisyvyys: 8,48 m
Tilavuus: 74 828 000 m³0,0748 km³
74 828 000 000 l

Rantaviiva: 68,46 km
Korkeustaso: 100 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

30 syyskuu 2020 10:47:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Alaselkä)

23 syyskuu 2020 08:29:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Alaselkä)

16 syyskuu 2020 08:34:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Alaselkä)

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore ja Muikku

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Herajärvi sijaitsee Vuoksen vesistössä, Kontiolahdella Pohjois-Karjalassa. Järven ala on 8,8 km², keskisyvyys 8,5 m ja suurin syvyys 36 m. Pituutta järvellä on 14 km. Leveys on enimmäkseen 0,5-1 km.

Vaikka järvi on melko syvä, siinä on noin 80 saarta, joista suurin on Kekosaari (4 ha). Pienehköksi järveksi selkiä on nimetty runsaast: Eteläpäänselkä, Riihiselkä, Mäntyselkä, Yläselkä, Alaselkä, Kukkonurmenselkä ja Pohjoispäänselkä.

Järvessä on useita kapeita salmia. Mäntyselän erottaa Riihiselästä 50 metrin levyinen Enonsalmi, Yläselän ja Mäntyselän välinen salmi on sitä hieman kapeampi, Yläselän ja Alaselän välinen vain noin kuusi metriä.

Valuma-alueen ala on järvi mukaan lukien 101 km², josta vettä 14,7 %. Suurin osavaluma-alue on lännestä laskeva Pusonjoki. Joki on vain vajaan kolmen kilometrin pituinen, mutta korkeuseroa joen alkupisteestä Pusonjärvestä Herajärveen on peräti 52 metriä. Pohjoisesta Herajärveen laskee Myllypuro, 20 metriä ylempänä olevasta Jerosta.

Herajärven vedenkorkeuksia on SYKEn rekisterissä hajanaisesti vuosien 1950-2004 väliltä. Keskivedenkorkeus on ollut N60+ 99,52 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu 46 cm.

Järvi laskee Alaselän Lähtevänlahdesta Pieliseen, 1,5 km pituista Herajokea pitkin. Korkeuseroa järvillä on noin kuusi metriä. Ennen 1750-lukua sitä oli noin 10 m enemmän - Herajärven pintaa on siis laskettu rutkasti.

Herajärveä reunustavat korkeat vaarajonot. Osa järven ja Pielisen välisestä kannaksesta kuuluu Kolin kansallispuistoon.

Suomessa on 18 Herajärveä, tämä on niistä suurin.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla