Hirsijärven valuma-alue (24.06)

Jump to: navigation, search
Hirsijärven valuma-alue on 2. jakovaiheen vesistöalue Kiskonjoki - Perniönjoki (24) -päävesistössä.