Järvi-meriwikissä HUOLTOKATKO

Järvi-meriwikin julkaisujärjestelmä (mediawiki) päivitetään ja samalla palvelu siirretään uudelle palvelimelle. Huoltokatkon aikana sisältöjen selaaminen onnistuu normaalisti, mutta muokkauksia ei voi tehdä. Huoltokatko kestää maanantai-illasta arviolta keskiviikkoon 10.3.2021 asti.

Terveisin, Järvi-meriwikin ylläpito.

Hirsijärvi (24.062.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
19 408 000 m³
0,0194 km³
19 408 000 000 l

Hirsijärvi on iso järvi Kiskonjoki - Perniönjoki (24) -päävesistössä. Se sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Hirsijärvi
Järvinumero: 24.062.1.001
Vesistöalue: Hirsijärven alue (24.062)
Päävesistö: Kiskonjoki - Perniönjoki (24)

Perustiedot

Pinta-ala: 528,95 ha
Syvyys: 12,27 m
Keskisyvyys: 3,67 m
Tilavuus: 19 408 000 m³0,0194 km³
19 408 000 000 l

Rantaviiva: 43,91 km
Korkeustaso: 48,5 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

1 lokakuu 2020 10:55:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Korksaari)

23 syyskuu 2020 08:05:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Korksaari)

15 syyskuu 2020 16:25:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Korksaari)

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki ja Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nykytila ja suojelu

Hirsijärvi on pintavesityypiltään keskikokoinen humusjärvi, jonka ekologinen tila on tyydyttävä. Sekä kokonaisfosfori- että kokonaistyppipitoisuudet ovat vaihdelleet melko paljon ja olleet talvella suurempia kuin kesällä. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on myös vaihdellut huomattavasti.

Hapen ylikyllästys pintavedessä kesällä ilmentää voimakasta levätuotantoa. Talvella pintaveden happitilanne on kutenkin kohtalaisen hyvä. Pohjan lähellä esiintyy voimakastakin hapen vajausta sekä kesällä että talvella.

Veden humuspitoisuudessa on pitkällä aikavälillä havaittavissa pientä kasvua kemiallisen hapenkulutuksen perusteella. Humuspitoisuus on talvella voimakkaampaa kuin kesällä samoin kuin veden sameuskin. Näkösyvyydessä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Veden happamuutta kuvaava pH-arvo on ollut kesäisin huomattavasti korkeampi kuin talvella, mikä selittyy voimakkaalla levätuotannolla.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 6.8.2013

Päivitetty 11.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 23.6.2015

Päivitetty 20.8.2018

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järvellä on havaittu runsaasti ja useasti ainakin seuraavia lintulajeja:

  • sorsia
  • silkkiuikkuja
  • valkoposkihanhia / kanadanhanhia

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven rannoilla on vuoden 2012/2013 aikoihin laskettu olevan noin 300 ympärivuotista tai vain kesäkäytössä olevaa asumusta.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla