Hyrynjärvi (59.431.1.009)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
111 260 000 m³
0,111 km³
111 260 000 000 l

Hyrynjärvi on iso järvi Oulujoki (59) -päävesistössä. Se sijaitsee Kainuun maakunnassa ja kuuluu Kainuun ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Hyrynjärvi
Järvinumero: 59.431.1.009
Vesistöalue: Seitenjärven - Hyrynjärven lähialue (59.431)
Päävesistö: Oulujoki (59)

Perustiedot

Pinta-ala: 1 801,6 ha
Syvyys: 23,52 m
Keskisyvyys: 6,18 m
Tilavuus: 111 260 000 m³0,111 km³
111 260 000 000 l

Rantaviiva: 48,51 km
Korkeustaso: 156,4 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Hyrynsalmi
Maakunta: Kainuun maakunta
ELY-keskus: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue: Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Harjus, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Hyrynjärvi sijaitsee Kainuussa, Hyrynsalmen reitillä. Järven pinta-ala on 18,0 km². Valuma-alueen koko on järvi mukaan lukien 6920 km², ja sen järvisyys on 8,1 %. Pääosan valuma-alueesta muodostaa yläpuolinen Emäjoen vesistö, 5364 km².

Hyrynjärven keskisyvyys on 6,2 metriä ja suurin syvyys noin 24 metriä. Suurin saari on Vuorisaari (150 ha).

Hyrynjärven vedenkorkeuksia on SYKEn rekisterissä vuodesta 1950. Järvi on säännöstelty. Keskivedenkorkeus on koko jaksolla ollut N60+156,17 m. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu on ollut 145 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut N60+157,96 m (kesäkuussa 1955) ja alin N60+154,84 m (maaliskuussa 1959), joten äärivaihtelu on ollut 312 cm.

Hyrynjärven vedet virtaavat Emäjokea pitkin kohti Oulujärveä. Keskivirtaama järveä säännöstelevällä Seitenoikean voimalaitoksella on kaudella 1961-2011 ollut 82 m3/s, keskiylivirtaama 252 m3/s ja keskialivirtaama 0,0 m3/s. Säännöstelemättömällä kaudella 1911-1959 keskivirtaama oli 83 m3/s, keskiylivirtaama 320 m3/s ja keskialivirtaama 22 m3/s.

Jäänpaksuushavaintoja on SYKEn rekisterissä jaksolta 1978–1986. Jään keskimääräinen talvikautinen maksimipaksuus oli tuolloin 60 cm, ja koko jakson ennätyspaksuus 84 cm huhtikuulta 1985.

Jäätymis- ja jäänlähtöhavaintoja on talvesta 1911–1912 talveen 1998-1999; sarjassa on jonkin verran aukkoja. Varhaisin jäätyminen on ollut 9. lokakuuta vuonna 1941, myöhäisin 16. joulukuuta 1938. Jäänlähdön ääripäivät ovat olleet 3. toukokuuta 1989 ja 4. kesäkuuta 1997.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla