Immalanjärvi (04.192.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Immalanjärvi on iso järvi Vuoksi (04) -päävesistössä. Se sijaitsee Etelä-Karjalan maakunnassa ja kuuluu Kaakkois-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Immalanjärvi
Järvinumero: 04.192.1.001
Vesistöalue: Immalanjärven valuma-alue (04.192)
Päävesistö: Vuoksi (04)

Perustiedot

Pinta-ala: 1 995,69 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 45,07 km
Korkeustaso: 69,8 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot
Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore ja Muikku

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Immalanjärvi on suurehko ja avoin järvi Imatran ja Ruokolahden kunnan alueilla, lähellä Venäjän rajaa (järven itäinen Varpaanlahti ulottuu Venäjän puolelle saakka.) Järvi on pinta-alaltaan 19,96 neliökilometriä ja se on Suomen 176. suurin järvi. Immalanjärvi muodostuu yhdestä suuresta selkäalueesta ja kahdesta lahdesta. Se laskee Unterniskan jokea pitkin Vuokseen ja Laatokkaan.

Immalanjärven valuma-alue on kooltaan 7100 ha, josta metsää on 3500 ha, maatalousmaata ja suota kumpaakin 400 ha. Järven syvin kohta on yli 40 m ja keskisyvyys 8 m. Pinnan korkeuden vuotuinen vaihteluväli Immalanjärvellä on 30-40 cm. Imatran Vesi on merkinnyt muistiin Immalanjärven jäidentulo- ja jäidenlähtöpäivämäärät vuodesta 1960 alkaen.

Jäiden lähtö ja tulotietoja.jpg

Seurantatiedot ja kuva: Imatran Vesi

Nykytila ja suojelu

Immalanjärvi on perinteisesti kirkasvetinen, karu ja hiekkapohjainen järvi lukuunottamtta Laitilanlahden pohjukkaa, joka viimevuosina on rehevöitynyt. Immalanjärvi toimii Imatran ja Ruokolahden raakavesilähteenä pohjaveden ohella. Järven vedessä on lievä humusleima ja vesistö on lievästi rehevä. Järven veden laatu on hyvä. Immalanjärvi saa merkittävän osan vedestään pohjavesilähteistä ja sen ekologinen tila on vielä erinomainen. Järven valuma-alueella ja rannoilla on merkittäviä luontoarvoja.

Immalanjärven valuma-alueen metsien, soiden ja peltojen käsitellyllä on huomattava vaikutus järven tilaan. Viime aikoina on ilmennyt viitteitä järven tilan huonontumisesta sekä kalaston särkivaltaistumisesta.

Liete2.jpg

Immalanjärven vesi on kirkasta.

Keväällä 2011 perustettiin Pro Immalanjärvi ry. Se on sitoutumaton yhdistys, joka nimensä mukaisesti ajaa Immalanjärven asiaa. Sen perusti joukko järven rehevöitymisestä huolestuneita ranta-asukkaita.

Liete4.jpg

Immalanjärvi.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Immalanjärvellä tavataan ainakin 18 eri kalalajia, tavanomaisimpina haukea, ahventa ja särkeä. Vesialueen tärkein kalalaji on muikku. Järvi on myös kuuluisa suurista lahnoista ja siioista.

Vesistöön on istutettu järvilohta, järvitaimenta, harjusta, planktonsiikaa, haukea ja kuhaa. Järvitaimen on alkanut istutusten ja joen kunnostamisen myötä lisääntyä Unterniskanjoessa (Salonjoki). Huom. rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu kaikelta kalastukselta.

Immalanjärven rantavyöhykkeillä kasvaa erirakenteisia kangasmetsiä ja tervaleppälehtoja, joissa elävät muun muassa liito-orava ja valkoselkätikka. Immalanjärven ranta-alueet ovat myös tärkeitä vesilintujen pesimä-, ruokailu- ja levähdysalueita. Järvi on parhaimmillaan muuttoaikaan, jolloin selällä voi lepäillä suuriakin vesilintuparvia. Niistä voi löytää mm. alleja, mustalintuja ja pilkkasiipiä. Järven pesimälintuja ovat muun muassa ruokokerttunen, silkkiuikku ja harvalukuisempina rytikerttunen ja rastaskerttunen.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Raution kaupunginosa – perinteisemmin Rautionkylä – sijaitsee Salpausselän kankailla ja Immolanjärven rantaan laskevalla etelärinteellä. Asutus sijoittuu pääosin pohjoistuulilta suojaiselle auringonpaisterinteelle, jonka maiseman keskeinen elementti on Immalanjärvi.

Immalanjärveen työntyvän niemen nimi on Jäppilänniemi. Sen talousalueeseen kuuluvat Jäppilänniemen lisäksi Jakan ja Salo-Peltolan kylät. Asutus on keskittynyt Immalanjärven rannoille. Matkaa Vuoksenniskalle ja kaupungin palveluihin on n. 7 km.

Imatralla Immalanjärvellä on kaksi yleistä uimarantaa. Immalan Lietteen uimaranta sekä Immalanjärven Raution uimala. Lietteen uimaranta on hiekka- ja sorapohjainen melko matala ranta. Rannalla on pukukopit ja ulkohuussi. Raution uimaranta on hiekkaranta, joka jatkuu pitkään matalana kunnes syvenee sitten melko äkisti. Rannalla on pukukopit ja ulkohuussi. Imatran uimarantojen vesien lämpötilat ja yleinen vedenlaatu.

Rautio1.jpg

Raution uimalan upea hiekkaranta.

Liete1.jpg

Lietteen uimaranta.

Raution kaupunginosayhdistys ylläpitää venepaikkoja Rautionkadun, Karpuksenkadun, Myllyksenkadun ja Kohonkujan päässä. Imatran kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen nojalla venepaikat kunnostettiin ja rakennettiin veneiden säilyttämistä varten venetelat. Samalla kunnostettiin Rautionkadun rannalla vanha kivilaituri ja Myllyksenkadun rannan laituri muutettiin liikuntaesteisille soveltuvaksi monitoimilaituriksi.

Aiheesta muualla

  • Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry. Immalanjärvi. Internet-sivu. Viitattu 17.7.2014. [1]
  • Wikipedia. Immalanjärvi. Internet-sivu. Viitattu 17.7.2014. [2]