Irnijärvi - Ala-Irni (61.321.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
181 432 000 m³
0,181 km³
181 432 000 000 l

<Jw-Järvi-ingressi-txt-uusi>

<Jw-Järvi>

<Jw-Nimi>: Irnijärvi, Ala-Irni
<Jw-Järvinumero>: 61.321.1.001
<Jw-Vesistöalue>: Irnijärven lähialue (61.321)
<Jw-Päävesistö>: Iijoki (61)

<Jw-Perustiedot>

<Jw-Pinta-ala>: 3 240,16 ha
<Jw-Syvyys>: 24 m
<Jw-Keskisyvyys>: 5,6 m
<Jw-Tilavuus>: 181 432 000 m³0,181 km³
181 432 000 000 l

<Jw-Rantaviiva>: 100,47 km
<Jw-Korkeustaso>: 236,5 m

<Jw-Hallinnolliset alueet>

<Jw-Kunta>: Kuusamo
<Jw-Maakunta>: Pohjois-Pohjanmaan maakunta
<Jw-ELY-keskus>: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
<Jw-Vesienhoitoalue>: Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

<Jw-Tiedot tietojärjestelmästä-txt>

<Jw-Keskustelut>
<Jw-Uusimmat havainnot>

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

<Jw-Vesistöennusteet>

<Jw-Vesistöennusteet-default>

<Jw-Kalat>

<Jw-Kala-atlas>:
Ahven, Harjus, Hauki, Jokirapu ja Muikku

<Jw-Tarkemmat tiedot>: Pm kala1 21x21.png

<Jw-Käyttäjien havainnot>:
<Jw-Ei kalahavaintoja-txt>

Pm leg 17x21.png <Jw-Käyttäjä>
Pm leg kokenut 17x21.png <Jw-Kokenut käyttäjä>
Pm leg asiantuntija 17x21.png <Jw-Asiantuntija>
Pm leg viranomainen 17x21.png <Jw-Viranomainen>

Pm tapahtuma 17x21.png <Jw-Tapahtuma>
Pm havaintopaikka 17x21.png <Jw-Havaintopaikka>
Pm valokuva 17x21.png <Jw-Valokuva>
Pm kohde 17x21.png <Jw-Muu kohde>

<Jw-Voit lisätä kun-txt>

Järven erityispiirteet

Irnijärven ja Ala-Irnin muodostama samapintainen järviallas sijaitsee Iijoen latvoilla Kuusamossa. Sen pinta-ala on 32,4 km2. Suurin syvyys on 24 m ja keskisyvyys 5,6 m.

Valuma-alue on järvi mukaan lukien 1182 km2 ja järvisyys 14,7 %.

Irnijärven vedenkorkeushavaintoja on SYKEn rekisterissä vuodesta 1967 alkaen. Keskivedenkorkeus on ollut N60+ 236,21 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu 347 cm. Järvi on voimakkaasti säännöstelty; säännöstelytilavuus on 216 miljoonaa m3, kun samassa tasossa olevat Iso- ja Keski-Kero sekä Polojärvi ovat mukana. Tämän altaikon pinta-ala on yli 60 km2.

Lasku-uoma on Irninjoki, joka Ala-Irnin lounaispäästä vie vedet kohti Iiviöjärveä ja Turpeista. Keskimääräinen menovirtaama on jaksolla 1967-2011 ollut 13 m3/s. Keskiylivirtaama on ollut 30 m3/s ja keskialivirtaama 0,0 m3/s.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla