Iso Vatjusjärvi (54.039.1.002)

Jump to: navigation, search

Iso Vatjusjärvi is a rather large lake in the Pyhäjoki (54) main catchment area. It is located in the region: Pohjois-Pohjanmaan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pohjois-Pohjanmaan ELY Centre.

The lake

Name: Iso Vatjusjärvi
Lake code: 54.039.1.002
Catchment area: Vatjusjärvien valuma-alue (54.039)
Main catchment area: Pyhäjoki (54)

Basic information

Surface area: 380.52 ha
Depth: 9 m
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 12.56 km
Elevation: 109.9 m

Administrative divisions

Municipality: Haapavesi
Region: Pohjois-Pohjanmaan maakunta
ELY centre: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

30 kesäkuu 2020 08:15:00
No algae
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

23 kesäkuu 2020 16:02:00
Some algae
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

23 kesäkuu 2020 08:29:00
21.5 °C
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki and Jokirapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

Järven erityispiirteet

Iso Vatjusjärvi sijaitsee Haapavedellä. Se laskee Pyhäjokeen, ja sen pinta-ala on 3,8 neliökilometriä ja valuma-alue 40,5 neliökilometriä. Valuma-alueesta 14 % on peltoa ja 70 % metsää, jota on ojitettu runsaasti. (Ulvi, Teemu & Lakso, Esko 2005.)

Nykytila ja suojelu

Iso Vatjusjärvelle on tehty monipuolinen selvitys kuormituksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista. Kuormitus todettiin liian suureksi järven sietokykyyn nähden. (Ulvi, Teemu & Lakso, Esko 2005.)

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Vesistöön on istutettu kuhaa, harjusta sekä pohjansiikaa.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Ulvi, Teemu & Lakso, Esko 2005. Järvien kunnostus. Edita. Suomen ympäristökeskus.