Jäälinjärvi (84.114.1.015)

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Jäälinjärvi on keskikokoinen järvi Perämeren rannikkoalue (84) -päävesistössä. Se sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa ja kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Jäälinjärvi
Järvinumero: 84.114.1.015
Vesistöalue: Kalimeenojan valuma-alue (84.114)
Päävesistö: Perämeren rannikkoalue (84)

Perustiedot

Pinta-ala: 93,07 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 7,64 km
Korkeustaso: 39,5 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Oulu
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaan maakunta
ELY-keskus: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Hauki, Jokirapu ja Nahkiainen (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Valuma-alueen maaperä on erittäin rautapitoinen. Vähähappinen pohjavesi liuottaa rautaa, joka saostuu tiheässä metsäojaverkostossa. Yli puolet valuma-alueeta on ojitettu metsätalouden tarpeisiin. Runsaasti rautasaostumaa päätyy järveen löyhäksi pohjasedimentiksi erityisesti vähävetisenä aikana, jolloin pohjavedet purkautuvat.

Nykytila ja suojelu

Kiimingin - Jäälin vesienhoitoyhdistys ry on perustettu keväällä 2011. Yhdistys on toteuttanut valuma-alueella yhdeksän erilaista vesiehoitorakennetta, kuten kosteikoita, pintavalutusta,putkipatoja ja pohjakohoumia. Hoitokalastus jatkuu. Kaava-alueen ulkopuolelle on saatu viemäri. Tulevan ja lähtevän veden laatua seurataan analyyseillä. Kalastorakenne on kehittynyt suotuisaan suuntaan. Ajantasaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.kiiminginjaalinvedet.net.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Kalaston pääosa koostuu ahvenesta ja särkikaloista. Haukikanta on runsas. Hoirokalastuksen ansiosta särkikalat ovat vähentyneet ja ahvenkanta vahvistunut.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Jäälinjärvi sijaitsee uuden Oulun keskellä. JÄrven rannat ovat kauttaaltaan asutut. Järven läheisyydessä asuu vakituisesti 5000 ihmistä. Näiden lisäksi on runsaasti kesäasukkaita. Järven pääkäyttömuotoja ovat jäällä ja vesillä liikkuminen, uinti, virkistyskalastus ja maiseman tarkkailu.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla