Jämijärvi (35.542.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
38 022 500 m³
0,038 km³
38 022 500 000 l

Jämijärvi on iso järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Satakunnan maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Jämijärvi
Järvinumero: 35.542.1.001
Vesistöalue: Jämijärven alue (35.542)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 879,17 ha
Syvyys: 25,96 m
Keskisyvyys: 4,32 m
Tilavuus: 38 022 500 m³0,038 km³
38 022 500 000 l

Rantaviiva: 91,44 km
Korkeustaso: 100,9 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku ja Puronieriä

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nykytila

Jämijärven länsiosa on pintavesityypiltään matala runsashumuksinen ja itäosa runsashumuksinen järvi. Vuonna 2013 järven länsiosa on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi ja itäosa hyväksi. Länsiosan vedessä on runsaasti typpeä ja fosforia, ja kokonaisfosforipitoisuus on hieman laskenut. Etenkin kesäkauden typpipitoisuudet ovat sen sijaan hieman nousseet pitkällä aikavälillä. Järven länsiosaa kuormittavat hajakuormituksen lisäksi Jämijärven kunnan puhdistetut jätevedet sekä turvetuotanto. Järven itäosan vedessä on kesällä melko runsaasti typpeä ja fosforia, ja molempien pitoisuudet ovat talvella selvästi suuremmat kuin kesällä. Kokonaistyppipitoisuudet ovat kasvussa. Järven länsiosan vedet virtaavat järven itäosan kautta koko järven lasku-uomaan. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut huomattavasti seurantajakson aikana järven molemmissa osissa. Klorofyllipitoisuudet ovat olleet suurimmillaan 1990-luvulla.

Järven länsiosassa esiintyy hapen vajausta pintavedessä asti etenkin talvella. Pohjanläheinen happitilanne on usein huono, ja happi voi loppua kokonaan myös kesällä. Itäosan syvännealueella pintaveden happitilanne on kesällä hyvä, mutta talvella esiintyy hapen vajausta. Syvänteen happitilanne on pohjan lähellä huono tai happi voi loppua kokonaan sekä kesällä että talvella. Veden lämpötilakerrostuminen on voimakasta yli 25 metrin syvänteessä, joten veden vaihtuminen alusvedessä on heikkoa.

Jämijärven vesi on voimakkaasti humuspitoista ja sameaa. Järven länsiosassa sameus on voimakkaampaa kuin itäosassa. Veden näkösyvyys on myös järven länsiosassa paljon pienempi kuin itäosassa, mutta näkösyvyyksissä ei ole osoitettavissa selvää muutossuuntaa pitkällä aikavälillä. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on tavallisesti ollut kesäkaudella länsiosassa 6,2–7,1 ja itäosassa 6,3–7,6. Talviarvot ovat yleensä olleet länsiosassa 5,8–6,7 ja itäosassa 5,8–6,9. Liuenneiden suolojen määrää kuvaava sähkönjohtavuus on järven länsiosassa hieman suurempi kuin itäosassa, mikä selittyy länsiosaan kohdistuvan kuormituksen laadulla.

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus, 30.9.2013

Päivitetty 13.7.2015

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla