Järviwiki:Om

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tästä sivusta on myös suomenkielinen versio: Järviwiki:Tietoja

Järviwiki (Insjöwiki) är en webbplats som byggs upp i samverkan av både myndigheter och medborgare. Här finns det basinformation om alla finska insjöar vars storlek är minst 1 hektar samt verktyg för att ladda up bl. a. bilder och observationer. Järviwiki utkom på finska i mars 2011 och på svenska och engelska i januari 2012.

Syftet med Järviwiki är att sprida information om sjöarna i Finland, främja vattenskyddet och öka intresset för våra vattensystem genom att verka för dem tillsammans och betona positiva saker – utan att klandra någon.

Grundare och underhåll

Järviwiki har grundats av [www.miljo.fi/syke Finlands miljöcentral (SYKE)], som också ansvarar för dess underhåll. Även Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och YLE:s Elävä arkisto – Arkivet har försett Järviwiki med innehåll.

Järviwiki har fått understöd av föreningen Maa- ja vesitekniikan tuki ry. till att utveckla webbtjänsten. Därtill har Järviwiki fått EU:s Life+-stöd inom ramen för projektet GisBloom, inom vilket man tar fram ett system för prognostisering och hantering av algolägenheter.

Innehåll

Järviwiki har en egen sida inta bara för varje sjö utan också för alla namn på sjöar, alla avrinningsområden, landskap, kommuner, NTM-centraler och vattenförvaltningsområden i Finland. På de här sidorna finns vissa grundläggande uppgifter som har kopierats från myndigheternas informationssystem och som inte får ändras. Vad gäller resten av innehåller kan i regel vem som helst redigera det.

I Järviwiki kan användarna grunda observeringsplatser samt föra in objektbeskrivningar och information om evenemang. Sålunda kan man använda Järviwiki också till att dokumentera och informera om restaureringsprojekt.

Järviwiki modereras inte, dvs. alla ändringar som användarna gör publiceras med detsamma utan att de har granskats. Ta alltså i beaktande att de uppgifter som publiceras i Järviwiki inte nödvändigtvis håller streck. Upprätthållarna av Järviwiki ansvarar inte för uppgifternas riktighet. Varje användare som producerar innehåll till Järviwiki ansvarar själv för inläggets laglighet.

Hur kan jag delta?

Du kan delta i att bygga upp Järviwiki genom att komplettera uppgifterna om din hem- eller stugsjö och genom att dela med dig av dina observationer, fotografier eller videoinspelningar. I Järviwikis ”Hjälp” finns anvisningar för hur man går till väga.

På varje sida finns också ett diskussionsforum, där du kan diskutera med andra användare om sidans innehåll och om hur man kunde utveckla det. I bybrunnen kan du diskutera hur man kunde utveckla Järviwiki över lag.

För att kunna producera innehåll, redigera sidor samt delta i diskussioner bör du registrera ditt användarnamn och logga in dig. Du måst ha en fungerande e-postadress för att kunna registrera dig.

De som producerar innehåll ska också förbinda sig till att följa Järviwikis användarvillkor. De har upprättats för att trygga att de uppgifter som publiceras i Järviwiki är av hög standard och opartiska. Om man bryter mot användarvillkoren kan ens användarnamn blockeras.

Programvara

Järviwiki baserar sig på Mediawiki - det fria wikiplatformet som från början skrevs för Wikipedia. I Järviwiki har man tagit i bruk ett antal tredjepartsutvecklingar, av vilka viktigaste är Semantic Mediawiki.

Alla program och tredjepartsutvecklingar som är i bruk i Järviwiki finns listade här.

Se även

Haettu osoitteesta http://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Järviwiki:Om&oldid=364982