Jormasjärvi (59.882.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
119 237 000 m³
0,119 km³
119 237 000 000 l

Jormasjärvi on iso järvi Oulujoki (59) -päävesistössä. Se sijaitsee Kainuun maakunnassa ja kuuluu Kainuun ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Jormasjärvi
Järvinumero: 59.882.1.001
Vesistöalue: Jormasjärven alue (59.882)
Päävesistö: Oulujoki (59)

Perustiedot

Pinta-ala: 2 047,17 ha
Syvyys: 28 m
Keskisyvyys: 5,82 m
Tilavuus: 119 237 000 m³0,119 km³
119 237 000 000 l

Rantaviiva: 69,82 km
Korkeustaso: 144,9 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Sotkamo
Maakunta: Kainuun maakunta
ELY-keskus: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue: Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

27 syyskuu 2016
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

20 syyskuu 2016
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

13 syyskuu 2016
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Jormasjärvi sijaitsee Sotkamossa lähellä Talvivaaran kaivosta, Oulujoen vesistössä. Järven pinta-ala on 20,5 km2. Keskisyvyys on 5,8 metriä ja suurin syvyys 28 metriä. Suurimmat saaret ovat Sääskinen ja Honkinen.

Valuma-alue on järvi mukaan lukien 313 km2 ja järvisyys 8,5 %. Suurimmat järveen laskevat joet ovat Tuhkajoki (126 km2) ja Mustijoki (67 km2).

Jormasjärvestä vedet virtaavat Pieni-Jormasen kautta Jormasjokeen ja siitä edelleen [[Rehja - Nuasjärvi (59.811.1.001)|Nuasjärveen]. Keskivirtaama Jormasjärven luusuassa on ollut 3,9 m3/s, keskiylivirtaama 20 m3/s ja keskialivirtaama 1,0 m3/s. Äärivirtaamat ovat olleet 42 m3/s ja 0,50 m3/s.

Jormasjärven vedenkorkeuksia on SYKEn rekisterissä vuodesta 1976 lähtien. Keskivedenkorkeus on ollut N60+144,93 m. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu on ollut 102 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut N60+146,22 m (toukokuussa 1989) ja alin N60+144,51 m (syyskuussa 2006), joten äärivaihtelu on ollut 171 cm.

Nykytila ja suojelu

Eniten huolta Jormasjärvestä aiheuttaa Talvivaaran kaivos. Kaivos sijaitsee vedenjakajalla, josta etelään ja lounaaseen viettää Vuoksen vesistöön ja pohjoiseen ja koilliseen Oulujoen vesistöön ja Jormasjärven suuntaan. Kaivokselta on päässyt runsaasti metalli- ja suolapitoisia jätevesiä kumpaankin laskusuuntaan.

Kaivosalueelta Jormasjärvelle on vain viitisen kilometriä. Välissä on muutama pienempi järvi: Kolmisoppi, Kalliojärvi ja Salminen.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla