Juurikkajärvi (57.088.1.001)

Jump to: navigation, search
Juurikkajärvi is a rather small lake in the Siikajoki (57) main catchment area. It is located in the region: Pohjois-Pohjanmaan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pohjois-Pohjanmaan ELY Centre.

The lake

Name: Juurikkajärvi
Lake code: 57.088.1.001
Catchment area: Rukkisenojan valuma-alue (57.088)
Main catchment area: Siikajoki (57)

Basic information

Surface area: 4.41 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 1.09 km
Elevation:

Administrative divisions

Municipality: Siikajoki
Region: Pohjois-Pohjanmaan maakunta
ELY centre: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

29 heinäkuu 2020 13:58:00
Etelärannalta pohjoiseen
Juurikkajärvi

JuurikkajärviSiikajoki.jpg

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Jokirapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pictures

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

Järven erityispiirteet

Tämä Juurikkajärvi sijaitsee Siikajoen kunnassa, Paavolan taajamasta 14 kilometriä etelään. Järvi on 350 metriä pitkä ja levimmillään 150 metriä leveä. Siihen laskee isot kuivatusojat niin etelästä, kuin lännestäkin. Myös laskuoja on kaivettu lähtemään Juurikkajärvestä itään.

Nykytila ja suojelu

Juurikkajärven vedenpinta on laskenut suuren laskuojan kaivamisen jälkeen. Myös järven koko on pienentynyt ja umpeenkasvu etenee.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Heinäkuussa 2020 järvellä oli taveja ja telkkiä.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Juurikkajärven läheisyydessä ei ole asutusta. Järvelle johtaa Vihannin kinttupolut - reitti, joka on maalattu sinisin ympyröin puiden kylkiin. Reitti ei kuitenkaan ole juuri nyt voimassa, vaikka sitä seuraillen osasin suoraan järven rantaan.

Tarut ja tositarinat

Juurikkajärveen hukkui 22.11.1833 kolme miestä samasta perheestä. 59-vuotias isä, 38-vuotias poika ja 12-vuotias pojanpoika olivat menneet kalaan järven heikoille jäille ja he kaikki hukkuivat.

Aiheesta muualla

Taimi Laitala: Suur-Alpuasta kolmeksi, sivut 95 ja 285