Kaartjärvi (35.887.1.001)

Jump to: navigation, search
25 025 200 m³
0.025 km³
25 025 200 000 l

Kaartjärvi is a large lake in the Kokemäenjoki (35) main catchment area. It is located in the region: Kanta-Hämeen maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Hämeen ELY Centre.

The lake

Name: Kaartjärvi
Lake code: 35.887.1.001
Catchment area: Kaartjärven valuma-alue (35.887)
Main catchment area: Kokemäenjoki (35)

Basic information

Surface area: 747.56 ha
Depth: 16.38 m
Mean depth: 3.35 m
Volume: 25 025 200 m³0.025 km³
25 025 200 000 l

Shoreline: 24.92 km
Elevation: 114.2 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

25 elokuu 2019 14:01:00
Vojakkalan matalapohjaine...
Vojakkalan uimaranta

Kaartjarvi uimaranta.JPG

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Karppi, Säyne (kala) and Täplärapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pictures

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

60° 45' 28.08", 24° 9' 17.64"

Järven erityispiirteet

Kaartjärvi on järvi Kanta-Hämeessä Lopen kunnassa. Järven lähellä on Räyskälän lentokeskus. Järven ympärillä on huomattava määrä pieniä järviä ja lampia. Järvellä on kokoa 735 hehtaaria ja syvyyttä 16m. Kaartjärvi laskee jokien ja Kaartlammin, Torhon, Lairon ja Paloniitynjärven kautta Haapajärveen ja sieltä aina Kernaalanjärveen ja Vanajaveteen.

Järven vedenvaihtuvuus on heikkoa. Vesi vaihtuu keskimäärin 2 vuoden välein. Järven valuma-alue on pääosin metsää ja suota sekä pieniä järviä ja lampia. Järven pohjois- ja eteläpuolella on lisäksi jonkin verran maataloutta.

Järven vesi on kirkkaan tai lievän ruskean väristä. Vedessä on vain vähän humusta, happamuustaso on normaali ja puskurikyky happamuutta vastaan on hyvä. Veden ravinnetasossa on nähtävissä lievä noususuuntaus. Muuten järvi on melko karu eikä suurempaa rehevyyttä tai levää ole nähtävissä.

Nykytila ja suojelu

Järven tila on luokiteltu hyväksi.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järven pohjakerrostumissa on havaittavissa happivajetta tai jopa happikatoa joinakin kesinä. Talvisin tilanne on parempi. Happivajeen seurauksena on havaittavissa lievää sisäistä kuormitusta.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven ranta-alueilla on runsaasti haja-asutusta. Järvi soveltuu virkistyskäyttöön hyvin.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla