Kaavinjärvi (04.731.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
190 787 000 m³
0,191 km³
190 787 000 000 l

Kaavinjärvi on iso järvi Vuoksi (04) -päävesistössä. Se sijaitsee Pohjois-Savon maakunnassa ja kuuluu Pohjois-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Kaavinjärvi
Järvinumero: 04.731.1.001
Vesistöalue: Kaavinjärven lähialue (04.731)
Päävesistö: Vuoksi (04)

Perustiedot

Pinta-ala: 2 104,67 ha
Syvyys: 41,9 m
Keskisyvyys: 9,06 m
Tilavuus: 190 787 000 m³0,191 km³
190 787 000 000 l

Rantaviiva: 126,56 km
Korkeustaso: 101 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

12 lokakuu 2020 20:59:00
Ei levää
Rotarien leväseurannan havaintopaikka (Tulisaari)

21 syyskuu 2020 16:35:00
Ei levää
Rotarien leväseurannan havaintopaikka (Tulisaari)

14 syyskuu 2020 08:27:00
Ei levää
Rotarien leväseurannan havaintopaikka (Tulisaari)

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Ahven, Hauki, Särki ja Säyne (kala)

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Kaavinjärvi on iso järvi Vuoksen vesistössä Kaavilla ja Tuusniemellä Pohjois-Savon maakunnassa.

Järven erityispiirteet

Kaavinjärven pinta-ala on 21,0 km2, keskisyvyys 9,1 metriä ja suurin syvyys 42 metriä.

Suurimmat saaret ovat Hukkasaari (123 ha) ja Lehtosaari (47 ha).

Kaavinjärven valuma-alueen pinta-ala on järven luusuassa 928 km2, josta vettä on 11,1 %. Valtaosa tulovirtaamasta on peräisin Vaikkojoesta, joka laskee Melttusen kautta Kaavinjärveen, (770 km2).

Kaavinjärvi on yhteydessä Rikkaveteen Kaavinkosken kanavan kautta, Rikkavesi puolestaan Juojärveen Ohtaansalmen kautta. Palokin voimalaitoksen valmistuttua nämä kolme järveä ovat samassa tasossa muodostaen 309 km2 laajuisen altaikon, jota on säännöstelty vuodesta 1963 alkaen.

Säännöstely

Juojärven säännöstely vaikuttaa myös Kaavinjärven vedenkorkeuksiin. Järviä säännöstellään voimatalouden tarpeita varten. Säännöstelyluvan haltija on Pohjois-Karjalan Sähkö Oy. Säännöstelyväli on vain 65 cm.

Juojärven säännöstely
Säännöstelyn aloitus 1965
Säännöstelyn tavoitteet Voimatalous
Säännöstelyn luvanhaltija Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
Luvan mukainen säännöstelyväli 0,65 m
Koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelu keskimäärin 0,53 m
Säännöstelyn yläraja NN+101,05 m
Säännöstelyn yläraja kesäkuukausina 15.4. NN+100,75 m, 1.6. NN+101,05 m
Säännöstelyn alaraja NN+100,40 m
Säännöstelyn alaraja kesäkuukausina NN+100,60 m

Vedenkorkeus

Vedenkorkeusvaihtelu on voimataloussäännöstellyksi järveksi pientä.

Kaavinjärven vedenkorkeuksia on SYKEn rekisterissä vuodesta 1960 alkaen. Keskivedenkorkeus on ollut NN+100,97 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu on ollut 53 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut NN+101,37 m (toukokuussa 1961) ja alin NN+100,49 m (huhtikuussa 1966), joten äärivaihtelu on ollut 88 cm.

Säännöstellyn altaikon vedenkorkeuksia on mitattu Juojärven Juurikkasalmen asteikolla vuodesta 1963 lähtien. Keskivedenkorkeus on koko mittausjakson aikana ollut NN+100,77 m. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu on ollut 51 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut NN+101,13 m (joulukuussa 2013) ja alin NN+100,30 m (huhtikuussa 1966), joten äärivaihtelu on ollut 83 cm.

Pintaveden lämpötila

Pintaveden lämpötilaa mitattiin Kaavinkoskessa vuosina 1984–1995. Havainnot tehtiin joka päivä aamulla klo 8. Keskiarvo koko havaintojaksolla oli kesäkuussa 13,5 ºC, heinäkuussa 17,7 ºC ja elokuussa 16,0 ºC.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Kaavinjärven kalastoon kuuluvat ainakin ahven, kiiski, kuha, hauki, särki, säyne ja lahna.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä möi Petäjäsaaren (16,8 ha) lokakuussa 2015 israelilaiselle sijoitusryhmälle (Gillerit LTD), jonka tarkoituksena on rakentaa saareen ekologinen lomakylä.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Selvitys Pohjois-Savon säännöstellyistä järvistä Suomen ympäristökeskus