Kaljasjärvi (83.012.1.011)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
2 571 880 m³
0,00257 km³
2 571 880 000 l

Kaljasjärvi on melko iso järvi Selkämeren rannikkoalue (83) -päävesistössä. Se sijaitsee Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Kaljasjärvi
Järvinumero: 83.012.1.011
Vesistöalue: Kaljasjoen valuma-alue (83.012)
Päävesistö: Selkämeren rannikkoalue (83)

Perustiedot

Pinta-ala: 153,34 ha
Syvyys: 5,48 m
Keskisyvyys: 1,68 m
Tilavuus: 2 571 880 m³0,00257 km³
2 571 880 000 l

Rantaviiva: 17,18 km
Korkeustaso: 15,2 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu, Suutari ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nykytila ja suojelu

Kaljasjärvi on pintavesityypiltään matala humusjärvi, jonka ekologinen tila on määritelty tyydyttäväksi viime luokituksessa. Järven kokonaisfosforipitoisuudet nousivat 2000-luvulle asti. Kokonaistyppipitoisuudet ovat vaihdelleet, mutta selvää muutossuuntaa ei ole osoitettavissa. Talvisin typpipitoisuudet ovat selkeästi korkeammat kuin kesällä. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut huomattavasti.

Happipitoisuus on ollut pintavedessä kesällä hyvä, mutta talvisin on esiintynyt hapen vajausta. Pohjanläheisessä vedessä happivajaus on talvisin voimakasta, mutta kesäin alusveden happitilanne on kohtalainen.

Kaljasjärven veden humuspitoisuus ja sameus ovat nousseet 1970-luvulta, ja näkösyvyys on varsinkin kesäisin pienentynyt pitkällä aikavälillä. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut viime kesämittauksissa 7,1-7,3, mutta talvisin pH on selvästi alempi.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 6.8.2013

Päivitetty 11.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 11.7.2018

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla