Kangasjärvi (37.051.1.001)

Jump to: navigation, search
Kangasjärvi is a medium-sized lake in the Lapväärtinjoki (Isojoki) (37) main catchment area. It is located in the region: Etelä-Pohjanmaan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Etelä-Pohjanmaan ELY Centre.

The lake

Name: Kangasjärvi
Lake code: 37.051.1.001
Catchment area: Heikkilänjoen alaosan alue (37.051)
Main catchment area: Lapväärtinjoki (Isojoki) (37)

Basic information

Surface area: 47.4 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 3.38 km
Elevation:

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Harjus and Jokirapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pictures

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

Järven erityispiirteet

Kangasjärvi on kirkasvetinen järvi johtuen siitä, että sen vedet tulevat lähteistä joita on ympäri järveä. Se on myös paikoin melko syvä ja näin ollen suosittu jopa sukeltajien keskuudessa.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Kalat Kangasjärvessä on monenmoisia kaloja joista mielenkiintoisimmat ovat varmasti ankerias, siika ja harjus, kuitenkin tavalliset hauki ja ahven järvestä myös löytyvät.

Linnut Kuikka pesii järvellä joka vuosi, heinäsorsa ja telkkä ovat myös varmat pesimälajit.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

http://www.isojoki.fi/isojoenkalastuskunta/index.php?page=2