Kankarinjärvi (35.534.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
15 353 300 m³
0,0154 km³
15 353 300 000 l

Kankarinjärvi on iso järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Kankarinjärvi
Järvinumero: 35.534.1.001
Vesistöalue: Kankarinjärven alue (35.534)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 748,46 ha
Syvyys: 11,5 m
Keskisyvyys: 2,05 m
Tilavuus: 15 353 300 m³0,0154 km³
15 353 300 000 l

Rantaviiva: 30,77 km
Korkeustaso: 130,6 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

22 kesäkuu 2020 17:00:00
Runsaasti levää
Pyhäniemi

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore ja Muikku

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Kankarinjärvi on Kihniössä sijaitseva Kokemäenjoen vesistöalueeseen kuuluvaan Ikaalisten reittiin lukeutuva rehevä järvi. Järveen laskee pohjoisesta Naarminjärven vesistö, lännestä Vääräjoen vesistö, idästä Hirvijoen ja Nerkoonjärven vesistöt. Järven valuma-alue on 256 km². (Tampereen kaupunki 2014)

Nykytila ja suojelu

Kankarijärvelle syntyvä vesistökuormitus koostuu turvetuotannosta, maa- ja metsätalouden kuormituksesta ja haja-asutuksen aiheuttamasta hajakuormituksesta. Järven länsipuolella sijaitsee runsaasti peltomaita ja valuma-alueella on runsaasti metsäojituksia. Kankarijärvi on rehevä järvi, jonka alusvesi kärsii heikosta happitilanteesta lopputalvisin ja satunnaisesti loppukesäisin. (Tampereen kaupunki 2014)

Kankarinjärvi luokitellaan yleisen vesien käyttökelpoisuusluokituksen mukaisesti luokkaan tyydyttävä. (Tampereen kaupunki 2014)

Kankarinjärvi.jpg

Klorofylli a:n ja kokonaisfosforin pitoisuudet (μg/l) veden pintakerroksessa (0-2 m) Kankarijärvessä kasvukauden aikana v. 1991-2013. Kankarinjärvi on tyypitelty matalaksi runsashumuksiseksi järveksi (MRh), jossa hyvän vedenlaadun saavuttamiseksi klorofylli a:n pitoisuuden tulee olla alle 25 μg/l ja kokonaisfosforin alle 45 μg/l.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Kalastajat ovat saaneet järvestä lähinnä haukea, ahventa, kuhaa, lahnaa ja särkeä. Järveen on istutettu järvilohta ja kuhaa. Kuhakanta on lähtenyt hyvin elpymään, mutta lohikanta on heikko. Myös rapukanta on heikentynyt järvelle iskeneen rapuruton seurauksena. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2005)

Kankarinjärven yläpuolisissa koskissa on suoritettu kalkitusta. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2005)

Asutus ja vesistön käyttötavat

Kankarinjärvelle sijaitsee Pyhäniemen uimaranta. Uimarannan pohjoispuolelta alkaa noin kilometrin pituinen pitkä, kapea niemi (nimeltään Pyhäniemi), joka työntyy järvelle lounaaseen. (Tampereen kaupunki 2014)

Järven rannat ovat paikoittain tiheään asuttuja.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Tampereen kaupunki 2014. Uimarantaprofiili. Pyhäniemen EU-uimaranta. WWW-sivu. Luettu 2.6.2014. [1]

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2005. Pirttinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Kihniö. Lupapäätös 160/2005/4. WWW-sivu. Luettu 2.6.2014. [2]