Karvianjärvi (36.043.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
13 240 100 m³
0,0132 km³
13 240 100 000 l

Karvianjärvi on iso järvi Karvianjoki (36) -päävesistössä. Se sijaitsee Satakunnan maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Karvianjärvi
Järvinumero: 36.043.1.001
Vesistöalue: Karvianjärven alue (36.043)
Päävesistö: Karvianjoki (36)

Perustiedot

Pinta-ala: 921,42 ha
Syvyys: 8,1 m
Keskisyvyys: 1,44 m
Tilavuus: 13 240 100 m³0,0132 km³
13 240 100 000 l

Rantaviiva: 27,48 km
Korkeustaso: 135,3 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

26 heinäkuu 2013
Runsaasti levää
Sarvelan uimaranta

1077809 10151720753580536 327400262 o.jpg

28 elokuu 2007
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

21 elokuu 2007
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nykytila

Karvianjärvi on pintavesityypiltään matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on välttävä. Järven vedessä on erittäin runsaasti typpeä ja etenkin fosforia. Kesäkauden fosforipitoisuus on vastannut pitkään huonoa ja typpipitoisuus keskimäärin välttävää fysikaalis-kemiallista luokkaa. Kokonaisfosforipitoisuus on ollut suuri jo 1990-luvun alkupuolella etenkin kesäaikaan. Kokonaistyppipitoisuus on ollut hieman laskussa 2010 luvulla. Järveä kuormittavat hajakuormitus, puutarhatalous ja turvetuotanto. Sisäinen kuormitus saattaa myös olla merkittävää järvessä. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut huomattavasti, ja vastaa hyvin rehevien järvien tasoa. Veden happipitoisuus on kesällä pintavedessä hyvä, mutta alusvedessä voi esiintyä kesälläkin hapen vajausta. Talvisin happi kuluu loppuun alusvedestä, ja voimakasta hapen vajausta voi esiintyä pintaveteen asti. Järven happitilanne on siis varsin huono.

Karvianjärven vesi on voimakkaasti humuspitoista, ja humuksisuus on kasvanut pitkällä aikavälillä kuten veden sameuskin. Sameus on kuitenkin pienentynyt 2000-luvun alun huipun jälkeen. Veden näkösyvyys on vastaavasti pienentynyt pitkällä aikavälillä ja ollut 2010-luvulla kesäkaudella vain 0,5-0,9 m. Pintaveden pH-arvo on ollut viime vuosina kesällä 6,4-7,2 ja talvisin vain noin 5,9- 6,3.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 19.6.2012

Päivitetty 13.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 20.8.2019

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla