Karvianjärvi (36.043.1.001)

Jump to: navigation, search
13 240 100 m³
0.0132 km³
13 240 100 000 l

<Jw-Järvi-ingressi-txt-uusi>

<Jw-Järvi>

<Jw-Nimi>: Karvianjärvi
<Jw-Järvinumero>: 36.043.1.001
<Jw-Vesistöalue>: Karvianjärven alue (36.043)
<Jw-Päävesistö>: Karvianjoki (36)

<Jw-Perustiedot>

<Jw-Pinta-ala>: 921.42 ha
<Jw-Syvyys>: 8.1 m
<Jw-Keskisyvyys>: 1.44 m
<Jw-Tilavuus>: 13 240 100 m³0.0132 km³
13 240 100 000 l

<Jw-Rantaviiva>: 27.48 km
<Jw-Korkeustaso>: 135.3 m

<Jw-Hallinnolliset alueet>

<Jw-Kunta>: Karvia (kunta)
<Jw-Maakunta>: Satakunnan maakunta
<Jw-ELY-keskus>: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
<Jw-Vesienhoitoalue>: Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

<Jw-Tiedot tietojärjestelmästä-txt>

<Jw-Keskustelut>
<Jw-Uusimmat havainnot>

26 heinäkuu 2013
Tiedosto:1077809 10151720753580536 327400262 o.jpg
[[Joiltain kyselyn hakasuluilta "<nowiki>[[</nowiki>" puuttuu sulkevat hakasulut "]]".|Joiltain kyselyn hakasuluilta "<nowiki>[[</nowiki>" puuttuu sulkevat hakasulut "]]".]]

36px

28 elokuu 2007

[[Joiltain kyselyn hakasuluilta "<nowiki>[[</nowiki>" puuttuu sulkevat hakasulut "]]".|Joiltain kyselyn hakasuluilta "<nowiki>[[</nowiki>" puuttuu sulkevat hakasulut "]]".]]

36px

21 elokuu 2007

[[Joiltain kyselyn hakasuluilta "<nowiki>[[</nowiki>" puuttuu sulkevat hakasulut "]]".|Joiltain kyselyn hakasuluilta "<nowiki>[[</nowiki>" puuttuu sulkevat hakasulut "]]".]]

36px

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

<Jw-Vesistöennusteet>

<Jw-Vesistöennusteet-default>

<Jw-Kalat>

<Jw-Kala-atlas>:
Jokirapu

<Jw-Tarkemmat tiedot>: Pm kala1 21x21.png

<Jw-Käyttäjien havainnot>:
<Jw-Ei kalahavaintoja-txt>

<Jw-Kuvat>

Pm leg 17x21.png <Jw-Käyttäjä>
Pm leg kokenut 17x21.png <Jw-Kokenut käyttäjä>
Pm leg asiantuntija 17x21.png <Jw-Asiantuntija>
Pm leg viranomainen 17x21.png <Jw-Viranomainen>

Pm tapahtuma 17x21.png <Jw-Tapahtuma>
Pm havaintopaikka 17x21.png <Jw-Havaintopaikka>
Pm valokuva 17x21.png <Jw-Valokuva>
Pm kohde 17x21.png <Jw-Muu kohde>


<Jw-Voit lisätä kun-txt>

Järven erityispiirteet

Nykytila

Karvianjärvi on pintavesityypiltään matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on välttävä. Järven vedessä on erittäin runsaasti typpeä ja etenkin fosforia. Kesäkauden fosforipitoisuus on vastannut pitkään huonoa ja typpipitoisuus keskimäärin välttävää fysikaalis-kemiallista luokkaa. Kokonaisfosforipitoisuus on ollut suuri jo 1990-luvun alkupuolella etenkin kesäaikaan. Kokonaistyppipitoisuus on ollut hieman laskussa 2010 luvulla. Järveä kuormittavat hajakuormitus, puutarhatalous ja turvetuotanto. Sisäinen kuormitus saattaa myös olla merkittävää järvessä. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut huomattavasti, ja vastaa hyvin rehevien järvien tasoa. Veden happipitoisuus on kesällä pintavedessä hyvä, mutta alusvedessä voi esiintyä kesälläkin hapen vajausta. Talvisin happi kuluu loppuun alusvedestä, ja voimakasta hapen vajausta voi esiintyä pintaveteen asti. Järven happitilanne on siis varsin huono.

Karvianjärven vesi on voimakkaasti humuspitoista, ja humuksisuus on kasvanut pitkällä aikavälillä kuten veden sameuskin. Sameus on kuitenkin pienentynyt 2000-luvun alun huipun jälkeen. Veden näkösyvyys on vastaavasti pienentynyt pitkällä aikavälillä ja ollut 2010-luvulla kesäkaudella vain 0,5-0,9 m. Pintaveden pH-arvo on ollut viime vuosina kesällä 6,4-7,2 ja talvisin vain noin 5,9- 6,3.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 19.6.2012

Päivitetty 13.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 20.8.2019

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla