Keijärvi (35.313.1.002)

Jump to: navigation, search

Keijärvi is a rather large lake in the Kokemäenjoki (35) main catchment area. It is located in the region: Pirkanmaan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pirkanmaan ELY Centre.

The lake

Name: Keijärvi
Lake code: 35.313.1.002
Catchment area: Keijärven valuma-alue (35.313)
Main catchment area: Kokemäenjoki (35)

Basic information

Surface area: 140.68 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 11.08 km
Elevation: 114 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations
Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Täplärapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

61° 33' 20.52", 23° 36' 33.84"

Järven erityispiirteet

Keijärvi sijaitsee Ylöjärven keskustan tuntumassa. Järvellä on pinta-alaa 1,4km² ja syvyyttä 14,7m. Järvi laskee Näsijärveen Myllypuron kautta. Järven valuma-alue koostuu pääosin asutuksesta, joista osa on viemäröimättömiä. Valuma-alueella on myös Metsäkylän kaatopaikka, jonka aiheuttama kuormitus jatkui vuoteen 1989 jolloin jätevesiä alettiin johtaa viemäriin.

Nykytila ja suojelu

Hertta-tietokannan mukaan järvellä on otettu näytteitä yli 100 kertaa vuosina 1962-2012. Näytteenottajina ovat toimineet Hämeen ELY-keskus, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ja FCG Oy.

Mittauksista 92 tehtiin Suojastenlahden ja Runnunlahden välisellä alueella. Mittauspaikalla on syvyyttä 14,5m eli mittauspaikka sijaitsee järven syvimmällä kohdalla. Päällysveden hapen kyllästysaste on ollut keskimäärin 86% ja kaikkiaan 15 kertaa on esiintynyt ylikyllästyneisyyttä (>100%). Alusveden kyllästysaste on ollut keskimäärin 11%. Noin 20 kertaa on ollut tilanne jossa kyllästysaste on ollut yli 10%. Täysin loppuun happi on kulunut kuusi kertaa.

Veden kokonaisfosforipitoisuus on ollut päällysvedessä 19,5µg/l ja alusvedessä 35µg/l. Kokonaistyppipitoisuus on vastaavasti ollut 708µg/l päällysvedessä ja 1172µg/l alusvedessä. Näkösyvyys on ollut 2,33m keskimäärin. Vaikka happi on kulunut loppuun alusvedestä melko säännöllisesti varsinkin kesäisin, ei fosforin pitoisuudet ole päässeet kasvamaan suuriksi. Näin ollen sisäinen kuormitus ei ole alkanut. Osaltaan alhaisiin fosforipitoisuuksiin vaikuttavana tekijänä arvellaan olevan alusvesien hyvä nitraattivaranto.

Pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan veden laatu on hyvä, jos kokonaisfosforipitoisuus on alle 30µg/l. Järvi on arvioitu tilaltaan hyväksi, joskin pienikin muutos esim. ravinnekuormituksessa voi heikentää huomattavasti järven tilaa.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järven kalastoon kuuluvat hauki, ahven, muikku, lahna, särki ja siika. Järveen on lisäksi istutettu kuhaa, järvitaimenta, kirjolohta ja planktonsiikaa.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järvi soveltuu virkistyskäyttöön hyvin, jota heikentää lievä rehevyys ja ajoittaiset happiongelmat.

Järvellä on kolme uimarantaa joita Ylöjärven kaupunki hoitaa.

Räikän uimaranta Osoite: Räikäntien Varustus: Pukusuojat, uimalaituri. Sauna/WC-tilat käytössä tilauksesta.

Aron uimaranta Osoite: Loilantie Varustus: Pukusermit, kuivakäymälä

Murron uimaranta Osoite: Keijärventie Varustus: Pukutilat, kuivakäymälä

Ylöjärvellä todettiin useita mahatautitapauksia uimareilla kesällä 2014.

Uimarantavesituloksia mm. Ylöjärven alueelta

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Keijärven Wikipedia sivut