Kemijärvi (yhd.)

Jump to: navigation, search
1 327 210 000 m³
1.327 km³
1 327 210 000 000 l

Kemijärvi is a large lake in the Kemijoki (65) main catchment area. It is located in the region: Lapin maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Lapin ELY Centre.

The lake

Name: Kemijärvi
Lake code: 65.311.1.001, 65.321.1.001
Catchment area: Kemijärven lähialue (65.311), Kostamon alue (65.321)
Main catchment area: Kemijoki (65)

Basic information

Surface area: 23 090.6 ha
Depth: 24 m
Mean depth: 5.75 m
Volume: 1 327 210 000 m³1.327 km³
1 327 210 000 000 l

Shoreline: 689.512 km
Elevation: 148.8 m

Administrative divisions

Municipality: Kemijärvi (kunta)
Region: Lapin maakunta
ELY centre: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Kemijoen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

2 heinäkuu 2019 20:36:00
Some algae
Kulmunginniemen laavu

2 heinäkuu 2018 12:00:00
Abundant with algae
Haaparanta

2 heinäkuu 2018 12:00:00

Haaparanta

Kemijärvi (yhd.)-Haaparanta-ObsIMG-201807021200-19.jpg

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts
Fish

Fish atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Kuore, Muikku, Puronieriä and Säyne (kala)

In more detail: Pm kala1 21x21.png Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pictures

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

Järven erityispiirteet

Kemijärvi on Kemijoen vesistön keskusjärvi Lapin maakunnassa. Se on myös Suomen voimakkaimmin säännöstelty luonnonjärvi. Järven pinta-ala on säännöstelyn ylärajalla 285 km2 ja alarajalla 128 km2. Säännöstelyrajat ovat N43+142,00 m ja N43+149,00 m. Järven pohjoisosassa, Termusniemen pohjapadon yläpuolella, säännöstelyväli on kuitenkin kolme metriä.

Säännöstely

Kemijärvi on hydrologisesti hyvin erikoinen järvi. Sen valuma-alueen pinta-ala on peräti 25 792 km² ja valuma-alueen luonnontilainen järvisyys 2,4 %. Järven yläpuolella yhdistyvät Kemijoen kolme suurta latvajokea, Kitinen, Luiro ja Kemihaara eli Ylä-Kemijoki. Kevättulva on Kemijärvellä ollut luontaisesti erittäin voimakas mutta lyhytkestoinen. Säännöstelyn eräänä keskeisenä tavoitteena on ollut juoksutusten siirto keväästä talveen ja varastotilan tekeminen kevättulvavesille.

Säännöstely aloitettiin 16.12.1965 ja sen tavoitteena on lisätä vesivoimatuotantoa ja vähentää tulvavahinkoja. Rantaviivaa Kemijärven säännöstelyalueella on noin 1300 km, josta Kemijoki Oy:n omistuksessa noin 125 km. Säännöstely hoidetaan Seitakorvan voimalaitoksella. Vedenkorkeuden ylä- ja alarajat määräytyvät kuitenkin Kemijärven rautatiesillan alapuolella olevan Pappilanrannan asteikon ja säännöstelykanavan yläpäässä olevan Kulmunkin asteikon mukaan.

Kaudella 1931–1960 Kemijärven keskivedenkorkeus oli N43+146,49 m, keskiylivesi N43+149,12 m ja keskialivesi N43+145,91 m. Keskimääräinen vuotuinen vaihtelu oli siis 321 cm. Jakson 1919–1960 ääriarvot olivat N43+150,19 m (toukokuussa 1943) ja N43+145,82 m (huhtikuussa 1942), joten kokonaisvaihtelu oli 437 cm.

Säännöstelyn aikana kaudella 1965–2002 Kemijärven keskivedenkorkeus oli N43+147,14 m, keskiylivesi N43+148,94 m ja keskialivesi N43+142,14 m. Keskimääräinen vuotuinen vaihtelu oli siis 680 cm. Tämän jakson ääriarvot olivat N43+149,49 m (kesäkuussa 1966) ja N43+141,98 m (huhtikuussa 1972), joten kokonaisvaihtelu oli 751 cm.

Kemijärven menovirtaama Seitakorvan voimalaitoksella on säännöstelyn aikana ollut keskimäärin 315 m3/s. Keskiylivirtaama on ollut 1320 m3/s ja keskialivirtaama 65 m3/s. Koko jakson suurin virtaama on ollut 2395 m3/s (toukokuussa 1966) ja pienin 35 m3/s (toukokuussa 1972).

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla