Kiesimä (14.761.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
84 783 600 m³
0,0848 km³
84 783 600 000 l

Kiesimä on iso järvi Kymijoki (14) -päävesistössä. Se sijaitsee Pohjois-Savon maakunnassa ja kuuluu Pohjois-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Kiesimä
Järvinumero: 14.761.1.001
Vesistöalue: Kiesimän alue (14.761)
Päävesistö: Kymijoki (14)

Perustiedot

Pinta-ala: 1 111,32 ha
Syvyys: 31,69 m
Keskisyvyys: 7,63 m
Tilavuus: 84 783 600 m³0,0848 km³
84 783 600 000 l

Rantaviiva: 44,56 km
Korkeustaso: 100,9 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

8 heinäkuu 2014
Runsaasti levää
Luoteisosa

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Muikku ja Siika

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Kiesimä sijaitsee Rautalammin kunnassa. Järven suurin pituus itä-länsisuunnassa on noin 9 km, suurin syvyys 32 m ja korkeus merenpinnasta noin 101 m. Kiesimästä on yhteys Konneveteen Kiesimän kanavan ja Niiniveteen Kerkonkosken kanavan kautta, sekä Sonkariin, Riitunvirta-nimisen puron kautta. Veden korkeutta säännöstellään vesiliikenteen vuoksi.

Säännöstely

Kiesimäjärveä säännöstellään vesiliikenteen tarpeita varten. Säännöstelyluvan nykyinen haltija on Liikennevirasto. Säännöstely hoidetaan Kerkonkosken säännöstelypadolla.

Kiesimäjärven säännöstely vaikuttaa Kiesimän lisäksi sen kanssa likimain samassa tasossa oleviin Sonkariin ja Vesantojärveen.

Kiesimäjärvi
Säännöstelyn aloitus 1925
Säännöstelyn tavoitteet Vesiliikenne
Säännöstelyn luvanhaltija Järvi-Suomen merenkulkupiiri
Luvan mukainen säännöstelyväli 0,37 m
Koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelu keskimäärin 0,45 m
Säännöstelyn yläraja N60 +101,25 m (jos uhkaa ylittyä, saa juoksutusta lisätä)
Säännöstelyn alaraja Vesiliikenteen alavertailutaso N60 +100,68 m
Muuta Tavoitekorkeus N60 +100,95-101,00 m

Nykytila ja suojelu

Kiesimän vedessä on lievä humusleima ja se on rehevyystasoltaan karu. Happamuudeltaan järvi on neutraali. Vuonna 2013 järven ekologinen tila oli erinomainen.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Vesistöön on istutettu kuhaa, järvitaimenta, haukea ja lahnaa.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven luoteispuolella sijaitsee Kiesimän kylä, itäpäässä Kerkonkosken kylä.

Aiheesta muualla

Wikipedia. Kiesimä. Internet-sivu. Viitattu 4.8.2014. http://fi.wikipedia.org/wiki/Kiesim%C3%A4

Selvitys Pohjois-Savon säännöstellyistä järvistä https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45038/PSAra2_2008.pdf?sequence=1