Kiuruvesi (04.523.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
20 096 600 m³
0,0201 km³
20 096 600 000 l

Kiuruvesi on iso järvi Vuoksi (04) -päävesistössä. Se sijaitsee Pohjois-Savon maakunnassa ja kuuluu Pohjois-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Kiuruvesi
Järvinumero: 04.523.1.001
Vesistöalue: Kiuruveden alue (04.523)
Päävesistö: Vuoksi (04)

Perustiedot

Pinta-ala: 1 431,62 ha
Syvyys: 8 m
Keskisyvyys: 1,4 m
Tilavuus: 20 096 600 m³0,0201 km³
20 096 600 000 l

Rantaviiva: 65,44 km
Korkeustaso: 88,4 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

16 heinäkuu 2019 14:25:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

16 heinäkuu 2019 14:24:00
16,3 °C
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

9 heinäkuu 2019 14:54:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Kiuruvesi -järvi sijaitsee samannimisessä kunnassa Pohjois-Savossa, Vuoksen vesistön Iisalmen reitillä. Järven pinta-ala on 14,3 km² ja rantaviivaa luodekaakkosuuntaisella pitkittäisellä järvellä on noin 65 km. Järvi on hyvin matala, keskisyvyys on vain 1,4 m ja suurin syvyys on 8,0 m. Matalan, alle yhden metrin vyöhykkeen pinta-ala on noin puolet järven kokonaispinta-alasta ja järvelle tyypillisiä ovatkin laajalti matalat, umpeutuvat lahtialueet.

Järvi suuntautuu kaakosta lounaaseen, pituutta on 14 km. Kapeahkot salmet jakavat järven useaan altaaseen, joista suurimmat ovat Ruutananselkä ja Ryönänselkä. Järvessä on useita saaria, joista suurin on Lapinsaari (43 ha).

Valuma-alueen pinta-ala on järven luusuaan rajattuna 1415 km², josta vettä on 4,7 %. Valtaosan valuma-alueesta muodostaa yläpuolinen Koskenjoen valuma-alue 669 km².

Vedenkorkeudet ja virtaamat

Kiuruveden vedenkorkeuksia on SYKEn rekisterissä vuodesta 1986 alkaen. Keskivedenkorkeus on ollut N43+88,46 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu 132 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut N43+ 90,30 m (toukokuussa 2000) ja alin N43+87,96 m (huhtikuussa 1987), joten äärivaihtelu on ollut 236 cm.

Kiuruvesi laskee noin 11 km pitkää Kiurujokea pitkin Haapajärveen. Kiurujoen Saarikoskessa on säännöstelypato, ns. Runnin neulatammi, jolla säännöstellään Kiuruveden vedenpintaa. Kiurujoen keskivirtaama on noin 13 m³/s, keskiylivirtaama noin 100 m³/s ja keskialivirtaama noin 0,1 m³/s.

Säännöstely

Kiuruvettä säännöstellään maatalouden tulvasuojelun tarpeita varten. Lisätietoa Kiuruveden säännöstelystä löydät säännöstelysivulta.

Nykytila ja suojelu

Kiuruveden vesienhoidolle on asetettu tavoitteita Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Lisätietoja järven nykytilasta ja vesienhoidon tavoitteista löydät tiivistetysti Kiuruveden kunnostuskortista.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Selvitys Pohjois-Savon säännöstellyistä järvistä https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45038/PSAra2_2008.pdf?sequence=1

Kiuruveden tilan parantaminen : Säännöstelyn kehittäminen ja ravinnekuormituksen vähentäminen http://www.doria.fi/handle/10024/9402