Kolima (14.472.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
870 874 000 m³
0,871 km³
870 874 000 000 l

Kolima on iso järvi Kymijoki (14) -päävesistössä. Se sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa ja kuuluu Keski-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Kolima
Järvinumero: 14.472.1.001
Vesistöalue: Koliman lähialue (14.472)
Päävesistö: Kymijoki (14)

Perustiedot

Pinta-ala: 10 108,3 ha
Syvyys: 66,31 m
Keskisyvyys: 8,61 m
Tilavuus: 870 874 000 m³0,871 km³
870 874 000 000 l

Rantaviiva: 257,21 km
Korkeustaso: 111,2 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

11 joulukuu 2020 15:30:00
Osittain jäässä
Kyrönpuron niska

Koliman lähialue (14.472)-Kolima, Kyrönpuron niska-ObsICE-202012111530-95.jpg

19 elokuu 2020 10:00:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

11 elokuu 2020 09:00:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Härkäsimppu, Jokirapu, Kuore, Muikku, Siika, Suutari ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Järvi sijaitsee Pihtiputaalla Keski-Suomen maakunnassa. Järven pinta-ala on 101km² ja suurin syvyys 66m, joka löytyy järven eteläosasta Houninniemen läheltä. Rantaviivaa Kolimalla on 257 kilometriä. Keskisyvyys on noin 8,6m. Järvi kuuluu Kymijoen vesistöön ja on sen latvajärvistä suurin. Järveen laskee luoteesta Alvajärvi ja Kolimasta vesi laskee etelään Keiteleeseen.

Järvellä on saaria kaikkiaan 185, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 5,3km². Järven rannat ovat paikoittain kivikkoisia, mutta myös hiekkarantoja löytyy. Järven länsiosassa on happamia syväkiviä, kun taas itä- ja pohjoisosissa on liuskemuodostumia. Lisäksi järveltä löytyy särkkämuodostumia.

Nykytila ja suojelu

Järven vesi on runsashumuksista ja ruskeanväristä. Järvi on hieman rehevä ja happamuustaso on normaali. Rehevöityminen on painottunut järven pohjoisosaan Pihtiputaan taajaman alueelle. Muuten järven rannat ovat lähes luonnontilaisia.

Järven pohjoisosassa aivan Jyväskyläntien vieressä oleva Putikonlahti on vesikasvillisuuden ja vesilintujen osalta suojeltua alue. Muuten järven vesialueet on suojeltu vesilailla ja rannat ja muut maa-alueet luonnonsuojelulailla. Puolet järven pinta-alasta on lisäksi luokiteltu Natura-2000 alueeksi.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järvellä tavattavia lintulajeja ovat mm. lintudirektiivin I-liitteen kuikka, kaakkuri, selkälokki, nuoli- ja tuulihaukka.

Rannoilla ei esiinny paljoa kasvillisuutta, johtuen niiden kivikkoisuudesta.

Järveen on istutettu kuhaa, järvilohta ja -taimenta, nieriää, planktonsiikaa ja muikkua.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla