Korpinen (04.641.1.003)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
24 577 700 m³
0,0246 km³
24 577 700 000 l

Korpinen on iso järvi Vuoksi (04) -päävesistössä. Se sijaitsee Pohjois-Savon maakunnassa ja kuuluu Pohjois-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Korpinen
Järvinumero: 04.641.1.003
Vesistöalue: Korpisen alue (04.641)
Päävesistö: Vuoksi (04)

Perustiedot

Pinta-ala: 631,66 ha
Syvyys: 21 m
Keskisyvyys: 3,84 m
Tilavuus: 24 577 700 m³0,0246 km³
24 577 700 000 l

Rantaviiva: 41,12 km
Korkeustaso: 110,5 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Korpinen sijaitsee Pohjois-Savossa, Vuoksen vesistön Nilsiän reitillä. Järven pinta-ala on 6,3 km², keskisyvyys on 3,8 m ja suurin syvyys on 21 m.

Järvessä on useita pienehköjä saaria ja yksi isohko, Hovinsaari (41 ha).

Valuma-alueen pinta-ala on järvi mukaan lukien 1595 km², josta vettä on 9,5 %. Valtaosan valuma-alueesta muodostaa Sälevästä laskeva yläpuolinen Nilsiän reitti, 1132 km².

Korpisen vedenkorkeuksia on SYKEn rekisterissä vuodesta 1917 alkaen. Keskivedenkorkeus on ollut N60+110,26 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu on ollut 151 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut N60+111,81 m (kesäkuussa 1924) ja alin N60+108,09 m (huhtikuussa 1958), joten äärivaihtelu on ollut 372 cm.

Korpinen laskee Syväriin kahta uomaa; Atron voimalaitoksen ja Atronjoen kautta.

Järven menovirtaamia on SYKEn rekisterissä vuodesta 1957 alkaen. Keskivirtaama on ollut 18 m3/s, keskiylivirtaama 74 m3/s ja keskialivirtaama 0,0 m3/s. Suurin virtaama on ollut 138 m3/s (toukokuussa 1989).

Säännöstely

Korpista säännöstellään voimatalouden tarpeita varten. Säännöstelyluvan haltija on Savon Voima Oyj. Säännöstely hoidetaan Atron voimalaitoksella ja sen yhteydessä olevalla padolla. Tulvavesiä johdetaan myös Kalliokosken padon kautta Atronjoen vanhaan uomaan.

Atron voimalaitoksen rakennusvirtaama on 50 m3/s, putouskorkeus 4,5 m ja tuotettu vuosienergia keskimäärin 17,5 GWh.

Korpinen
Säännöstelyn aloitus 1956
Säännöstelyn tavoitteet Voimatalous
Säännöstelyn luvanhaltija Savon Voima Oyj
Luvan mukainen säännöstelyväli 2,5 m
Koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelu keskimäärin 1,6 m
Säännöstelyn yläraja NN +110,50 m
Säännöstelyn yläraja kesäkuukausina NN +110,20 m
Säännöstelyn alaraja NN +109,5 m
Säännöstelyn alaraja kevätkuukausina 30.4. NN +108,00 m, 31.5. NN +109,70 m

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Nilsiän reitin säännöstelyjen toimivuuteen

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Nilsiän reitin säännöstelyjen toimivuuteen tutkittiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Savon Voima Oy:n yhteisessä hankkeessa. Hankkeessa arvioitiin myös vedenkorkeusmuutosten vaikutusta järvien käyttömahdollisuuksiin ja tilaan.

Lisätietoa ilmastonmuutostarkasteluista löytyy hankkeen loppuraportista [1].

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Selvitys Pohjois-Savon säännöstellyistä järvistä https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45038/PSAra2_2008.pdf?sequence=1