Kortteisen tekojärvi (57.063.2.001)

Jump to: navigation, search

Kortteisen tekojärvi is a large lake in the Siikajoki (57) main catchment area. It is located in the region: Pohjois-Pohjanmaan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pohjois-Pohjanmaan ELY Centre.

The lake

Name: Kortteisen tekojärvi
Lake code: 57.063.2.001
Catchment area: Kortteisen alue (57.063)
Main catchment area: Siikajoki (57)

Basic information

Surface area: 587.58 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 18.9 km
Elevation: 103.9 m

Administrative divisions

Municipality: Siikalatva
Region: Pohjois-Pohjanmaan maakunta
ELY centre: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

12 elokuu 2018 10:40:00
Tieltä länteen
Kortteisen tekojärvi

Kortteinen.JPG

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts
Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki and Jokirapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pictures

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

64° 10' 12.36", 26° 4' 46.2"

Järven erityispiirteet

Kortteisen tekojärvi sijaitsee Lamujoen yläjuoksulla Siikalatvan kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Se on tekojärvi, jonka pinta-ala on 7,0 km², pituus noin 4,5 km ja suurin leveys noin 1,5 km. Järvi sijaitsee kantatien 88 eteläpuolella lähimmillään noin 3 kilometrin päässä Piippolan taajamasta.

Tekojärven säännöstely aloitettiin vuonna 1968.

Nykytila ja suojelu

Kortteisen tekojärven vedenväri on erittäin ruskeaa ja vesistö on rehevä.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Kortteisen tekojärvi on todettu hyväksi kala- ja lintuvedeksi. Järveen on istutettu kuhaa, järvitaimenta, meritaimenta sekä kirjolohta.

Pohjasta noussut turve on muodostanut lähes koko järven kattavan rahkalauttamosaiikin. Alueen turvelautoilla pesii runsaasti vesi- ja lokkilintuja. Arvokkaimpia lajeja ovat kuikka, härkälintu, silkkiuikku, lapasorsa ja punasotka. Lokkilintuja pesii peräti seitsemän eri lajia. Kortteinen on Keski-Pohjanmaan Evijärven ohella maamme vankin mustatiiran pesimäpaikka. Erikoisimpia Kortteisen varpuslintuja ovat olleet pensaskerttu, mustarastas ja satakieli. (Pyhännän Metsätietokeskus.)

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven länsipäässä ja pohjoispuolella on harvaa maaseutuasutusta.

Aiheesta muualla

Pyhännän Metsätietokeskus. Näyteikkuna Suomen metsiin. Kortteinen. Internet-sivu. Luettu 19.6.2014. [1]

Wikipedia. Kortteisen tekojärvi. Internet-sivu. Luettu 19.6.2014. [2]