Kuhnamo (14.332.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
33 837 200 m³
0,0338 km³
33 837 200 000 l

Kuhnamo on iso järvi Kymijoki (14) -päävesistössä. Se sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa ja kuuluu Keski-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Kuhnamo
Järvinumero: 14.332.1.001
Vesistöalue: Kuhnamon alue (14.332)
Päävesistö: Kymijoki (14)

Perustiedot

Pinta-ala: 622,2 ha
Syvyys: 30,5 m
Keskisyvyys: 5,44 m
Tilavuus: 33 837 200 m³0,0338 km³
33 837 200 000 l

Rantaviiva: 54,55 km
Korkeustaso: 91,8 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Jokirapu, Muikku ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Kuhnamo on Äänekosken kaupungin eteläpuolinen järvi, joka on yhteydessä ns. Saarijärven reittiin, joka on noin 80 km pitkä vesireitti Karstulan, Kyyjärven, Pylkönmäen ja Saarijärven kuntien alueilla. Saarijärven reitti on ollut otsikoissa sen runsaan humuspitoisuuden vuoksi; syyksi tähän epäillään ainakin valuma-alueiden turvetuotantoa. Näin ollen myös Kuhnamo saa osansa humuspitoisista vesistä, ja sen käyttökelpoisuus on todettu vain tyydyttäväksi (Äänekosken kaupungin nettisivujen mukaan). Toki Kuhnamoa on kautta aikojen kuormittanut myös Äänekosken paperi- ja selluteollisuuden jätevedet, mutta niiden kuormitus on nykyään huomattavasti vähäisempi tehostuneen puhdistuksen ja seurannan myötä.

Kuhnamo yhdistyy Vatianjärveen neljästä koskesta koostuvan Kapeenkosken alueen välityksellä.

Nykytila ja suojelu

Kalapaikka.netin mukaan: Kuhnamon vedenväri on ruskea/humuspitoinen. Väriluvun ollessa 67 (vaihtelu 20-130 mg Pt/l). Rehevyystasoltaan järvi on lievästi rehevä: kokonaisfosfori on 21 (vaihtelu 12-45 µg/l). Happamuudeltaan järven vesi on neutraalia: pH: 6,7 (vaihtelu 5,9-7,4 µg/l). Vedenluokituksen raja-arvot (ymparisto.fi):

Kokonaisfosfori:

<15 μg/l: karu, 15 - 25 μg/l: lievästi rehevä, 25 - 100 μg/l: rehevä, >100 μg/l: erittäin rehevä

Väri: < 15 mg Pt/l: väritön, 20 - 40 mg Pt/l: lievästi humuspitoinen, 40 - 100 mg Pt/l: humuspitoinen, > 100 mg Pt/l: erittäin humuspitoinen

pH: neutraali: 7, hapan <7, emäksinen >7

Mahdollisia kuormittajia: Saarijärven reitin humuspitoiset vedet (turvetuotanto, maatalous), asutus, teollisuus, liikenne. Tuoreena mahdollisena kuormittajana mukaan on tullut Äänejärven yli rakennettava silta, joka ylittää järven Kuhnamon päädyssä. Silta palvelee puutavaraliikennettä, kun uusi biotuotetehdas valmistuu Äänekoskelle vuonna 2017. Heinäkuun lopulla 2015 Kuhnamon ranta-asukkaat ilmoittivat kelluvista kuitulautoista veden pinnalla. Lautat tutkittiin Äänekosken Metsä Fibren toimesta, ja niiden todettiin olevan vanhaa pohjasedimenttiä, joka on irronnut joko siltarakennustöistä tai johtuen järven normaalista biologisesta toiminnasta. Lisää aiheesta biotuotetehtaan kotisivuilla. Myös itse biotuotetehdas tulee ottamaan käyttö- ja jäähdytysvetensä Keiteleestä ja laskee puhdistetun jäteveden Kuhnamoon.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Kuhnamoon on istutettu kuhaa, järvilohta, järvitaimenta, harjusta, siikaa ja planktonsiikaa.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Äänekosken kaupungin kohdalla Kuhnamon rannat on asutettu tiiviisti: kaupungin puolella mm. Pukkimäki ja Piilolanniemi, vastarannalla Kierälahti ja Salakka.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla