Kurkijoen valuma-alue (61.66)

Jump to: navigation, search
Kurkijoen valuma-alue on 2. jakovaiheen vesistöalue Iijoki (61) -päävesistössä. Se on jaettu vesistöalueesta: Kostonjoen valuma-alue (61.6).