Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Levätilanne

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Valtakunnallisessa leväseurannassa on mukana 12 havaintopaikkaa Lapin ELYn alueelta. Ne näkyvät alla olevalla kartalla ja leväseurantataulukossa. Kartalla näkyvät myös mahdolliset seurannan ulkopuoliset havainnot, kuten kansalaisten havainnot, jotka ovat enintään viikon ikäisiä.

Lapin ELYn leväseurantakartta Kartalla näkyvät kaikki Lapin ELYn ympäristövastuualueen korkeintaan viikon ikäiset leväseurannan ja kansalaisten levätilannehavainnot.

pm_algal0_asiantuntija_19x19.png
Ei levää
pm_algal1_asiantuntija_19x19.png
Hieman
pm_algal2_asiantuntija_19x19.png
Runsaasti
pm_algal3_asiantuntija_19x19.png
Erittäin runsaasti

Lapin ELYn leväseurantataulukko Taulukossa ovat kaikki Lapin ELYn hallinnoimat valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikat ja niiden havainnot kesällä 2020.

Ladataan tietoja

Rotarien leväseurantataulukko Lapin ELYn alueella Taulukossa ovat rotarien leväseurannan havaintopaikat ja havainnot Lapin ELYn alueella kesällä 2020. Rotarien leväseuranta perustuu SYKen ja Suomen rotarien yhteistyösopimukseen.

Ladataan tietoja

Lapin ELYn leväbarometri ELY-keskusten leväbarometrit on laskettu kunkin ELY-keskuksen ympäristövastuualueen leväseurannan havainnoista samalla periatteella kuin valtakunnallinenkin leväbarometri. ELY-keskuksen leväbarometri on vain suuntaa-antava, koska havaintoja on paljon vähemmän kuin koko maan barometrissä. Jos havaintoja on alle kymmenen, ei sen viikon leväbarometriä ole laskettu.

Sisävedet