Lapinjoen keskiosan alue (33.002)/KANAVA

< Lapinjoen keskiosan alue (33.002)
Jump to: navigation, search

61° 10' 7.0555", 21° 40' 0.755"

Add/edit
You have to sign in before you can edit this page

RAAKAVEDEN HANKINTAYHTEISTYÖ alkoi 50-luvulla raakaveden johtamisella Lapinjoesta Raumalle UPM-Kymmene Oyj:n omistamaa kanavaa pitkin. 60-luvulla valmistui UPM:n raakavesitunneli, mikä mahdollistaa Eurajoen veden johtamisen Lapinjokeen ja siitä edelleen kanavaa pitkin Raumalle. Rauman kantakaupungin alueen verkostoon johdettavan talousveden valmistamiseen käytetään raakavetenä joko Lapinjoen tai Eurajoen vettä. Vesi johdetaan kanavaa pitkin raakavesialtaan koillisosaan. Raakavesialtaana toimii Äyhönjärvi. Toinen vaihtoehto Eurajoen veden johtamiseksi Äyhönjärveen on pumpata vesi laitoksen omistamalla pumppausjärjestelmällä raakavesiputkea pitkin altaan luoteisosaan. Pumppausjärjestelmä käsittää Eurajoen Pappilankoskella olevan pumppaamon, Koivuniemessä olevan vesisäiliön sekä purkupäässä olevan mittaus- ja venttiiliaseman. Metsäteollisuus puolestaan ottaa raakavetensä tätä KANAVAa pitkin johtaen sen Äyhöjärven eteläpuolitse omaan raakavesialtaaseensa, Pitkäjärveen. Vuonna 2001 aloitettiin korvausvesipumppaus Kokemäenjoesta Köyliönjoen kautta Eurajokeen. Korvausvettä pumpataan 2m3/s.


Links attached to the site

Rauman teollisuuden ja kaupungin veden hankinta hoidetaan yhteistyössä rakennettuja vedenhankintajärjestelyjä pitkin. Raakaveden lähteitä ovat Lapinjoki, Eurajoki ja tarvittaessa Kokemäenjoki. Kanavaa pitkin Raumalle voidaan johtaa 2 m³/s makeaa raakavettä. Suunnitelmissa on virtaaman nostaminen 3 m³:iin/s.

Retrieved from "http://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Lapinjoen_keskiosan_alue_(33.002)/KANAVA&oldid=404117"