Lehesjärvi - Vähäjärvi (14.296.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
2 783 710 m³
0,00278 km³
2 783 710 000 l

Lehesjärvi, Vähäjärvi on keskikokoinen järvi Kymijoki (14) -päävesistössä. Se sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa ja kuuluu Keski-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Lehesjärvi, Vähäjärvi
Järvinumero: 14.296.1.001
Vesistöalue: Makkarajoen valuma-alue (14.296)
Päävesistö: Kymijoki (14)

Perustiedot

Pinta-ala: 86,04 ha
Syvyys: 10 m
Keskisyvyys: 3,24 m
Tilavuus: 2 783 710 m³0,00278 km³
2 783 710 000 l

Rantaviiva: 8,03 km
Korkeustaso: 95 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Jokirapu ja Suutari

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Lehesjärvi ja Vähäjärvi, jotka kapea salmi liittää toisiinsa ja joista näin ollen usein puhutaan yhdessä, sijaitsevat aivan nelostien itäpuolella Jyväskylän pohjoisosassa. Tervajoki laskee Lehesjärveen sen pohjoispuolelta ja Lapiojoki sekä Majapuro Vähäjärveen tämän pohjois- ja itäpuolelta. Makkarajoen kautta Lehesjärvi ja Vähäjärvi ovat yhteydessä niiden lounaispuolella sijaitsevaan Korttajärveen.

Lehesjärveä, Vähäjärveä ja Korttajärveä kutsutaan yhdessä Puuppolan järviksi Korttajärven pohjoispuolella sijaitsevan Puuppolan taajaman mukaan.

Lehesjärveen laskevan Tervajoen yläosassa sijaitsee Tervajärven luonnonsuojelualue.

Nykytila ja suojelu

Lehesjärvi-Vähäjärvi kuuluu ekologiselta tilaltaan (2013) luokkaan tyydyttävä. Järvien ravinnepitoisuudet ovat korkeita, lähellä välttävän rajaa. Lisäksi järven kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi johtuen ahvenien elohopeapitoisuuksista (k.a. 0,31 mg/kg), jotka ylittävät ympäristölaatunormin (EQS) 0,22 mg/kg.

Lehesjärven ja Vähäjärven vedenlaatu ei ole juurikaan muuttunut vuodesta 1976 alkavan tarkastelujakson aikana. Rehevyyden on arveltu johtuneen järviin kohdistuneesta hajakuormituksesta. Keskimääräinen fosforipitoisuus on pysytellyt noin 40 μg/l. Sekä kesä- että talvikerrostuneisuuden aikaan järvien alusvedessä esiintyy useasti hapettomuutta.

Lehesjärvellä ja Vähäjärvellä on tehty hoitokalastusta vuosina 2003–2007, jolloin kalaa poistettiin Lehesjärvestä 9100 kg (179 kg/ha) ja Vähäjärvestä 7900 kg (229 kg/ha). Samassa yhteydessä tehtiin myös vesikasvien niittoja.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

2000-luvulla Lehesjärven ja Vähäjärven kalastoa ovat tutkineet muun muassa Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus sekä entinen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL), nykyinen Luonnonvarakeskus (Luke). Järvien kalastoon kuuluvat koekalastusten perusteella ainakin ahven, kiiski, kuha (jota on myös istutettu), hauki, salakka, särki, pasuri, lahna ja särki-lahna.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

  • Jyväskylän kaupunki (2016). Tourujoen valuma-alueen kalasto ja kalatalous. Tutkimusraportti 58/2016. Nab Labs Oy. Alaja, H. & Leppänen, A.
  • Jyväskylän kaupunki. (2016). Tourujoen valuma-alueen vesistöjen tila. Tutkimusraportti 115/2016. Nab Labs Oy. Palomäki, A.