Levätilanne/Miten tunnistan sinilevän?

< Levätilanne(Redirected from Levävahti/Miten tunnistan sinilevän?)
Jump to: navigation, search

Sinileväkukinnat näkyvät usein lauttoina tai kasaumina, jotka voivat syntyä ja hajota nopeasti sään muuttuessa.

Sinilevä on helppo tunnistaa vihertävinä tai kellertävinä hiukkasina vedessä. Siitepöly saattaa näyttää lähes samanlaiselta kuin sinilevä, mutta yleensä ne esiintyvät eri aikoina. Siitepölyä on vedessä keväällä ja alkukesästä. Sinilevät puolestaan runsastuvat kesällä vesien lämmettyä.

Sinilevähavaintoja kerätään muun muassa viranomaisten tiedotteita varten, sillä runsaat sinileväkukinnat rajoittavat uimista eikä sinileväistä vettä saa käyttää esim. löylyvetenä. Jos levää ei ole jaa tämäkin tärkeä tieto muiden kanssa "Ei sinilevää"

Jokamiehen sinilevätestejä

Sinilevän runsaus

Sinileva-luokka-0.jpg 0 = Ei sinilevää:
Veden pinnalla tai rantavedessä ei ole havaittavissa sinilevää.
Sinileva-luokka-1.jpg 1 = Vähän sinilevää:
vedessä on vihertäviä tai kellertäviä hiutaleita tai tikkusia. Vähäinen sinilevä näyttää siitepölyhippusilta. Levää näkyy, jos vettä ottaa läpinäkyvään astiaan. Rannalle on saattanut ajautua kapeita leväraitoja.
Sinileva-luokka-2.jpg 2 = Runsaasti sinilevää:
vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälauttoja tai rannalle on ajautunut leväkasaumia.
Sinileva-luokka-3.jpg 3 = Erittäin runsaasti sinilevää:
levä muodostaa laajoja levälauttoja tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi.
Retrieved from "http://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Levätilanne/Miten_tunnistan_sinilevän%3F&oldid=777649"