Linnanjärvi (35.533.1.005)

Jump to: navigation, search
12 238 700 m³
0.0122 km³
12 238 700 000 l

Linnanjärvi is a rather large lake in the Kokemäenjoki (35) main catchment area. It is located in the region: Pirkanmaan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pirkanmaan ELY Centre.

The lake

Name: Linnanjärvi
Lake code: 35.533.1.005
Catchment area: Riuttasjärven - Linnanjärven alue (35.533)
Main catchment area: Kokemäenjoki (35)

Basic information

Surface area: 433.79 ha
Depth: 12 m
Mean depth: 2.82 m
Volume: 12 238 700 m³0.0122 km³
12 238 700 000 l

Shoreline: 19.77 km
Elevation: 120.5 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore and Muikku

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

62° 6' 37.08", 23° 4' 44.04"

Järven erityispiirteet

Linnanjärvi sjaitsee Parkanon kaupungista pohjoiseen noin 9 km verran. Järvellä on pinta-alaa 4,34 km² ja syvyyttä enimmillään 12 m.

Nykytila ja suojelu

Hertta-tietokannan mukaan järvellä on otettu vedenlaatu näytteitä 10 kertaa vuosina 1966–2014. Näytteenottajina ovat toimineet Hämeen- ja Pirkanmaan ELY-keskukset sekä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys. Mittauksia on tehty kahdessa eri pisteessä, mutta tuloksia on vain toisesta.

Mittauksista 8 kpl tehtiin noin 300 m Isosaaresta itään paikalla, jossa on syvyyttä 11,8 m. Mittauksissa hapen kyllästysaste oli päällysvedessä 82 % ja alusvedessä 34 %. Veden kokonaisfosforipitoisuus oli päällysvedessä 29 µg/l ja alusvedessä 34 µg/l. Kokonaistyppipitoisuus oli vastaavasti 734 µg/l ja 792 µg/l. Näkösyvyys oli keskimäärin 1,25 m. 17.9.2013 suoritetussa mittauksessa on ilmoitettu lisätietona alhainen vedenkorkeus. Veden korkeus oli ilmoittu 80–100cm normaalia alhaisemmaksi.

Mittauksien lukumäärä on pieni, mutta vertailun vuoksi sanottakoon, että pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan veden laatu on hyvä kun veden kokonaisfosforipitoisuus on alle 30 µg/l.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Linnanjärven ja Kuivasjärven välissä on kaksi koskea, jotka ovat kalastuskohteita. Molemmissa koskissa kasvaa luontaisena lajina taimen, jonka kantaa pidetään lisäksi yllä istutuksilla. Kalatamiseen koskilla edellyttää lupaa, jonka voi ostaa Parkanon ST1 huoltoasemalta hintaan 15 € / 24 h. Kalastuskiintiö on 2 taimenta/lupa.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla