Maarian allas (28.004.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Maarian allas on keskikokoinen järvi Aurajoki (28) -päävesistössä. Se sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Maarian allas
Järvinumero: 28.004.1.001
Vesistöalue: Paattistenjoen valuma-alue (28.004)
Päävesistö: Aurajoki (28)

Perustiedot

Pinta-ala: 74,3 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 12,56 km
Korkeustaso:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu ja Suutari

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Maarian allas sijaitsee Turussa, entisen Maarian kunnan alueella. Se on Vähäjokeen padottu tekoallas, joka valmistui 1980-luvun alussa. Allas toimii Turun kaupungin varavesilähteenä, josta johdetaan tarvittaessa vettä Halisten pintavesilaitokselle Aurajokeen. Allas on noin 4,5 kilometriä pitkä ja leveimmältä kohdaltaan noin 350 metriä. Maarian allas on pinta-alaltaan 74 hehtaaria ja sen valuma-alue on 92 neliökilometriä.

Maarian altaan ympäristö on vaihtelevaa. Vesialueen loivarantaista eteläosaa ympäröivät suuret viljelyaukeat, kun taas sen keskiosassa rannat ovat eteläosaa jyrkempiä, ja niitä ympäröi rantaan asti ulottuva havumetsä. Alueen pohjoisosassa allasta reunustavat pääosin pellot ja rantaniityt. Altaan keskiosan ylittää vuonna 1980 rakennettu teräsrakenteinen Myllyojan silta, jonka kautta ulkoilijat voivat ylittää altaan.

Nykytila ja suojelu

Maarian altaan läpi Paattistenjoesta Aurajokeen virtaavan Vähäjoen vesi on maaperän savisuudesta johtuen sameaa. Tekoaltaaseen tulevan veden laatua kuormittavat myös sekä sen valuma-alueella harjoitettu maatalous että haja-asutuksen ja pienteollisuuden jätevedet.

Maarian altaan veden laatu on ollut välttävää ja leväkukintaa on esiintynyt useina vuosina.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Koska Maarian allasta voidaan käyttää vedenoton lähteenä, on vesioikeuden päätöksellä raakavesialtaalle annettu erityisiä suoja-aluemääräyksiä (Turun kaupunki 2013.)

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Wikipedia. Maarian allas. Internet-sivu. Luettu 18.6.2014. [1]