Makarlanjärvi (82.018.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
3 126 620 m³
0,00313 km³
3 126 620 000 l

Makarlanjärvi on melko iso järvi Saaristomeren rannikkoalue, Ahvenanmaa (82) -päävesistössä. Se sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Makarlanjärvi
Järvinumero: 82.018.1.001
Vesistöalue: Makarlanjärven valuma-alue (82.018)
Päävesistö: Saaristomeren rannikkoalue, Ahvenanmaa (82)

Perustiedot

Pinta-ala: 146,96 ha
Syvyys: 6,28 m
Keskisyvyys: 2,13 m
Tilavuus: 3 126 620 m³0,00313 km³
3 126 620 000 l

Rantaviiva: 10,23 km
Korkeustaso: 9,3 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Salo
Maakunta: Varsinais-Suomen maakunta
ELY-keskus: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Suosittu rapujärvi. Suomen ympäristökeskuksen vedenkorkeuden havaintopaikka.

Nykytila ja suojelu

Makarlanjärvi on pintavesityypiltään matala humusjärvi, jonka ekologinen tila on hyvä. Vedessä on kohtalaisesti fosforia ja typpeä, ja kokonaistyppipitoisuus on talvella selkeästi korkeampi kuin kesällä. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on ollut mittauksissa pääsääntöisesti melko pieni.

Pintaveden happipitoisuus on ollut kesäisin hyvä ja talvisinkin kohtalainen. Pohjanläheisessä vedessä on esiintynyt voimakasta hapen vajausta etenkin talvisin, mutta myös kesäaikaan.

Veden humuspitoisuus on vaihdellut mittauksissa, ja humusta on ollut talvella selvästi enemmän kuin kesällä. Vesi on sameaa. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut viime kesämittauksissa 7,3-7,4. Talvella pH-arvo on selvästi alempi.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 7.8.2013

Päivitetty 16.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 16.7.2018

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla