Makrolevät

Jump to: navigation, search
Tämä sivu on osa Itämeri-sanakirjaa.

Monisoluisia alkeellisia kasveja.

Makrolevät ovat monisoluisia, makeassa ja merivedessä esiintyviä alkeellisia kasveja. Makrolevät eivät muodosta taksonomisesti yhtenäistä ryhmää ja suuri osa ryhmistä on kehittynyt oman evolutiivisen kehityslinjansa tuloksena.

Rakenne

Makrolevät ovat rakenteeltaan yksinkertaisempia kuin putkilokasvit, eikä niiden sekovarresta tavata erilaistuneita solukkoja kuten korkeammilta kasveilta. Makrolevän sekovarsi voi koostua esimerkiksi yhdestä tai muutamasta solukerroksesta. Tallöin levä voi olla rihma- tai levymäinen rakenteeltaan. Kehittyneemmissä ryhmissä sekovarsi voi koostua lukuisista solukerroksista ja joillain lajeista voidaan jopa erottaa juurimaisia, varsimaisia ja lehtimäisiä rakenteita.

Elinympäristö

Suurin osa makrolevistä kasvaa kiinnittyneenä kovalle pohjalle. Itämeressä makrolevät muodostavat kallio- ja kivikkorannoille usein levävyöhykkeitä, joiden lajistoon vaikuttavat esimerkiksi veden suolaisuus, rannan avoimuus, veden ravinnepitoisuus ja valon määrä veden eri syvyyksillä.

Lisääntyminen

Makrolevät lisääntyvät suvullisesti itiöiden avulla, mutta myös suvuton lisääntyminen esimerkiksi sekovarren kappaleilla on yleistä monissa makroleväryhmissä.